2021-04-09T09:39:07+02:00 9. априла, 2021. 09:39 |

У току пријава за упис у градиштански вртић

Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписала је конкурс за пријем деце за 2021/2022. годину.

Захтеви за упис деце искључиво се подносе на порталу Е-Управа у оквиру услуге Е-Вртић од 1. дo 30 aприла.Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2020/2021. години сматрају се уписаном и не уписују се поново. Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Деца се уписују у установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин: деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова, деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис – 20 бодова, дете чији је један родитељ запослен, а други незапослен – 20 бодова, деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова. Максималан број бодова је 80 бодова.

У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, дужини чекања за пријем у Установу, према већем броју деце у породици, деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу, деца чија су браћа/сестре уписани у Установу и према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи. Додатна документација може се послати на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.comСве информације  могу се добити  путем телефон 012/7662633.