Општина Велико Градиште издвојила је новчана средстава у циљу финансирања бесплатне вакцинације, чиповања и стерилизације односно, кастрације власничких паса јер на овај начин жели да изађе у сусрет свим грађанима да своје кућне љубимце држе на прописан начин.

Законом о ветеринарству  прописано је да су власници паса дужни да псе вакцинишу и да их региструју по закону, односно на прописан начин трајно обележе, чипују.

Законом о добробити животиња прописано је да је власник, односно држалац паса, дужан да спречи рађање нежељених кућних љубимаца односно, да је дужан да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину.

Висина новчаних казни за држање паса супротно одредбама ових Закона износи до 50.000 динара.

Сви заинтересовани грађани који имају псе,  могу се јавити Ветеринарској станици „Велико Градиште“ на контакт телефон 012/766-2278, ради остваривања права на бесплатну услугу вакцинације, чиповања и стерилизације односно, кастрације паса.

Share.

Comments are closed.

Skip to content