2020-11-27T11:50:51+01:00 27. новембра, 2020. 11:50 |

У Жабарима: Изабрани нови управни и надзорни одбори

На четвртој седници локалног парламента у Жабарима, којом је председавао Дејан Адамовић усвојен је извештај о извршењу одлуке о буџету Општине за првих девет месеци текуће године. Текући буџетски приходи остварени су у износу од 211.869.859 динара, односно 52,22 одсто годишњег плана, а уколико се изузме нераспоређени вишак прихода то представља 70,33 одсто годишњег плана.

-На нивоу трезора остварени приходи износе 324.890.000 динара, односно 77,54 одсто годишњег плана. Расходи и издаци буџета за прва три квартала извршени су у износу од 201.963.358 динара, а у односу на годишњи план извршење је 49,78 одсто. Укупни приходи и издаци осталих буџетских корисника из сопствених извора извршени су у износу од 6.641.000 динара, што чини укупну масу извршених расхода и издатака трезора Општине од 208.414.000 динара. На нивоу трезора проценат извршених прихода и издатака износи 49,73 одсто годишњег плана. У првих девет месеци остварен је суфицит у износу од 8.062.000 динара, истиче Дејан Адамовић.

У наставку седнице одборници су већином гласова усвојили одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне, стопама пореза на имовину, утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину и стопи амортизације за коју се умањује вредност непокретности (осим земљишта), која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге.

Усвојен је и програм рада Центра за социјални рад општине Жабари за 2021. годину. За редован рад Центра из општинског буџета се обезбеђује 2.183.000 динара, а за пружање услуге помоћ у кући 3 милиона динара. Од стране ресорног министарства за редован рад ове установе обезбеђено је 518.000 динара. Иначе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања финансира зараде запослених и надокнаду трошкова превоза, као и средства за рад хранитеља и за остваривање права корисника социјалне заштите.

У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ на период од 4 године именовани су: Драгослав Ранковић (председник), Срђан Несторовић и Биљана Стојковић. Нови чланови Управног одбора Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ су Данијела Стојадиновић (председник), Александра Миловановић, Милош Јенић, Јелена Станојевић и Невена Торлаковић, а Надзорног одбора: Златан Милошевић (председник), Малиша Влајковић и Момчило Анђелковић. У наредне 4 године Управни добор Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ чиниће Саша Крајић (председник), Лидија Стојановић, Виолета Чолић, Мирјана Тасић и Јасна Драгутиновић, док ће у Надзорном одбору ове установе бити Мирослав Стојадиновић (председник), Зоран Петровић и Горан Никодијевић. У Управни одбор Туристичке организације именовани су Јелена Гавриловић (председник), Бошко Арсић, Милош Марковић, Јасмина Стевић и Данијела Здравковић, док ће Надзорни одбор ове установе чинити: Драгољуб Николић (председник), Синиша Анић и Тихомир Драгуљевић. Нови чланови Управног одбора Центра за социјални рад су Радослав Стефановић (председник), Хасан Алић, Дејан Благојевић, Јелена Ранковић и Бранка Милосављевић, а Надзорног одбора: Првослав Цвејић (председник), Драган Јовановић и Данијела Петровић. За чланове Школског одбора Основне школе „Херој Роса Трифуновић“ именовани су Бранко Обрадовић и Иван Чолић.

                                                           Д.Динић