На седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић разматран је и већином гласова усвојен извештај о извршењу буџета Општине за првих шест месеци текуће године. У посматраном периоду, према Адамовићевим речима остварен је текући суфицит у износу од 28.885.000 динара. Планирани износ средстава на нивоу Трезора након првог ребаланса буџета износио је 433.383.630 динара, док је кумулативни план буџета за први и други квартал на нивоу од 265.565.000 динара.

-Текући буџетски приходи и примања остварени су у износу од 164.534.000 динара, односно 101 одсто кварталног плана, а то је 51 одсто годишњег плана без пренетих неутрошених средстава из претходне године. По евиденцији буџета извршени расходи и издаци у првих шест месеци 2021. године износили су 135.649.000 динара или 51 одсто кварталног плана, а то је 31 одсто годишњег плана, наглашава Дејан Адамовић.

Од аналитичара буџета Надице Ивковић сазнајемо да су у првој половини текуће године пристигла средства од Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 4,1 милион динара за санацију бујичних потока и 1.050.000 динара за набавку таблица улица и кућних бројева у општини, док је Министарство за рад, запошљaвање, борачка и социјална питања определило 1.796.979 динара за социјалну заштиту, односно пружање услуге Помоћ у кући за одрасла и стара лица, која се спроводи преко Центра за социјални рад Жабари.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на Одлуку о приступању изради плана развоја Општине Жабари за период од 2021. до 2028. године, који представља дугорочни развојни документ за стратешко планирање. Такође, усвојена је одлука о покретању поступка прибављања једне парцеле путем непосредне погодбе у Катастарској општини Влашки До за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода.

Дата је сагласност на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Жабари за текућу годину и допуњену одлуку о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Жабари.

Одборници су већином гласова усвојили извештаје о пословању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ за прошлу годину и првих шест месеци 2021. године. Према речима директора Живорада Настића, водоводна мрежа на територији целе општине је доста стара, па су чести кварови што изискује велика финансијска срества и додатно ангажовање људства. Посебно у Жабарима, Симићеву, Александровцу и Влашком Долу мрежа је у врло лошем стању, јер су азбестне и цинкане цеви већ одавно потрошиле свој оптимални радни век, па је неопходна њихова замена, како због функционисања водовода, тако и због здравља људи. У том циљу Општина је у сарадњи са ЈКП израдила студију процене стања постојећег водоводног система у овим насељима са предлозима за унапређење система.

-На основу спроведених анализа, Општина је приступила изради пројектно техничке документације која има за циљ да створи основ који би омогућио покретање новог инвестиционог циклуса за унапређење водоводног система. Са овом студијом Општина је конкурисала код Канцеларије за управљање јавним улагањима и добила је одговор да може да рачуна на помоћ. Исти поступак је настављен за водоводе у Жабарима, Породину и Витежеву. Такође, израђена је техничка документација за ситем даљинског надзора и управљање водоводном мрежом. Месечном контролом утврђено је да водоводи у Ореовици, Витежеву, Влашком Долу и Симићеву имају константно добре резултате, док у Жабарима и Александровцу вода није исправна, а узрок су повишен ниво нитрата и амонијака. Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације обавља се само у већем делу насеља Жабари, системом „мокро поље“ чије функционисање је угрожено, јер рекултивација и опоравак истог нису вршени уопште од његове изградње. У току је изградња канализационе мреже на територији општине и постројења за пречишћавање отпадних вода и надамо се да ће до идуће године тај посао бити завршен. У току 2020. године предузеће није имало задужења и кредита, рачун није био у блокади и нема дуговања према повериоцима. Захваљујући општинском буџету који је кроз субвенције издвојио 3 милиона динара предузеће је пословало без губитака. У 2021. години знатно је повољнија ситуација што се тиче очитавања водомера, фактурисања и наплате потраживања, закључио је Настић.

За заменика секретара Скупштине општине уместо Марине Андрејић Перић која је поднела оставку, именован је Иван Раденковић, дипломирани правник из Жабара. У наредних годину дана функцију вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ обављаће Стеван Ђорђевић, дипломирани инжењер индустријског инжењерства из Влашког Дола, док је на исти период на челу Туристичке организације именован Немања Трујић, мастер инжењер шумарства из Влашког Дола.

                                                                                                Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content