На седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић, одборници су разматрали 20 тачака дневног реда. Најважнија је свакако одлука о трећем ребалансу буџета, којом се приходи и примања, расходи и издаци повећавају у износу од 4.455.000 динара, тако да укупни буџет за 2018. годину износи 401.862.238 динара. Прилив је стигао из кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, а односи се на суфинансирање мера популационе политике.

– Укупна вредност овог пројекта је 5.568.750 динара, учешће Општине је 1.113.750 динара, а средства се опредељују за набавку ултразвучног апарата за Дом здравља, као и за плату лекара опште праксе за рад са школском децом, истакао је председник Скупштине општине Жабари Дејан Адамовић.

Када је реч о повећавању позиција за  8.800.000 повећане су обавезне таксе по решењу Србијавода за одводњавање. Отвара се позиција за специјализоване услуге за пројекат рушења и уклањања остатака изгорелог објекта у Александровцу у износу од 1,1 милион динара.

Овим ребалансом обезбеђују се средства у износу од 1,2 милиона динара за кабловски вод за прикључак стамбеног објекта који ће се градити код Центра за социјални рад. Основној школи „Дуде Јовић“ повећавају се средства за износ од 500.000 динара за трошкове платног промета, услуге комуникације, компјутерске услуге, текуће поправке и одржавање.

Код индиректних корисника, месних заједница, Центра за културу и Предшколске установе, укупна сума средстава се не мења већ се само на другачији начин распоређују расходи, истакао је председник Скупштине општине Жабари Дејан Адамовић.

У наставку седнице усвојен је извештај о оствареним примањима и извршеним издацима у првих 6 месеци текуће године. Кумулативно квартални план за наведени период износио је 247.204.000 динара, остварени приходи и примања 241.245.000 динара, што је у односу на квартални план 97 одсто, а у односу на годишњи план 60 одсто.

-Ако посматрамо остварене приходе само у односу на планирана средства, без пренетог вишка прихода из претходне године, онда су остварени приходи у износу од 134.698.000 динара, односно 95 одсто кварталног плана или 46 одсто годишњег плана. Од  остварења из осталих извора имамо 3.459.000 динара оствареног прихода. Расходи за овај временски период планирани су у износу од 247.204.000 динара, извршени расходи и издаци износили су 135.576.000 динара, односно 55 одсто од кварталног плана или 34 одсто у односу на годишњи план. Из осталих извора извршење је 2.760.000 динара, а извршени  расходи на нивоу трезора износили су 138.278.000 динара, истакла је Надица Ивковић, аналитичар буџета.

Одборници су дали зелено светло и на закључак о приступању изради нацрта предлога Статута Општине Жабари, измену годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објекта јавне намене за 2018. годину, одлуку о пружању стамбене подршке на територији Општине, одлуку о управљању и одржавању зграда, одлуку о утврђивању зона са прописаним обавезним радовима на инвестиционом одржавању, условима, начину и критеријумима суфинансирања радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда и на Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Жабари од  2018 – 2021. године.

                        МИЛИОН ЕВРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДА

Усвојен је и сет одлука које се тичу рада ЈКП „Комуналац“, почев од одлуке о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину, преко посебног програма који омогућава коришћење средстава за субвенције из буџета Општине за 2018. годину, измене и допуне програма пословања Комуналног предузећа за текућу годину и правилника о раду у складу са новим колективним уговором о јавним предузећима. Говорећи о извештају о пословању за првих 6 месеци текуће године, вршилац дужности  директора ЈКП „Комуналац“ Живорад Настић је нагласио да је рад био усмерен на одржавањe и санацију водовода и канализационе мреже.

-Водоводна мрежа и пумпе су стари и велика је потрошња електричне енергије. Није било дужих несташица воде и урађена је реконструкција водоводне мреже у Александровцу. Ореовица и Витежево константно имају хемијски и бактериолошки  исправну воду, док у осталим насељима вода није исправна, а узрок су повишени нивои нитрата, нитрита, амонијака, магнезијума и електропроводљивости. Преко фирме Геоинжењеринг врше се испитивања у циљу стварања услова, материјалних, организационих и кадровских, за добијање водне лиценце. Потребно је да Општинска управа преузме законске мере да постојеће водоводе легализује, а затим да у складу са Законом о јавној својини спроведе поступак регулисања имовинско – правних односа на непокретностима и водоводе и канализацију укњижи у својим пословним књигама. Општинско руководсто је обавило разговоре са Канцеларијом за управљање јавним улагањима и Министарством пољопривреде и договорено је да се за потребе реконструкције свих водовода у нашој општини обезбеди милион евра, рекао је Настић.

Одборници су усвојили извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Моравски цвет“ за радну 2017/2018. годину, за председника Управног одбора Дома здравља именован је Иван Раденковић, док ће функцију вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Проф, др Александар Ивић“ обављати Марко Илић из Жабара.

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content