На осамнаестој седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић, разматрана је и усвојена одлука о буџету Општине за 2019. годину. Планирани износ буџетских средстава је 314.933.924 динара, од чега приходи и примања су на нивоу од 291.536.836 динара. Недостајући износ од 23.397.093 динара обезбеђује се из нераспоређеног вишка прихода, јер је извесно да ће до краја ове године бити остварен суфицит и ова средства биће распоређена на капиталне пројекте који су планирани или започети у току 2018. године, а нису завршени. Приходи су планирани крајње рационално у складу са динамиком остварених прихода у овој и претходним годинама.

            Један од значајнијих пројеката који ће бити реализован у току наредне године је „Бољи живот за све“ који подразумева реконструкцију објекта намењеног деци и омладини са инвалидитетом. Реч је о уговору између Канцеларије УН за пројектне услуге и Општине Жабари вредног 79.872 евра, где је учешће локалне самоуправе 13.587 евра. На посебан наменски рачун код Управе за трезор већ су легла средства у износу од 53.000 евра, а износ од 13.257 евра биће уплаћен у току наредне године. Такође, биће настављен пројекат „Стамбено решење за најугроженије избеглице и социјално угрожена лица“ и за ту сврху Општина ће издвојити 5,3 милиона динара.

            -Буџетом за 2019. годину за саобраћај и саобраћајну инфраструктуру биће ангажовано 15 милиона динара, за социјалну и дечију заштиту 34.615.000 динара, комуналну делатност 5.350.000 динара, пољопривреду и рурални развој 4,2 милиона динара, заштиту животне средине 9.658.000 динара, предшколско васпитање 22.480.000 динара, основно образовање 32.912.888 динара, здравствену заштиту 3.427.736 динара, развој културе 14.813.000 динара, развој спорта 11.350.000 динара, опште услуге локалне самоуправе 121.013.016 динара, политички систем 37.734.287 динара, функционисање месних заједница 14.115.000 динара. Ненаменски трансфери од Републике у корист Општине биће у истом износу као што су били током 2018. године. Већина буџетских корисника је кроз своје предлоге имала много веће захтеве од наших могућности, али смо ми буџет планирали крајње рационално, у складу са нашим могућностима и обезбедили довољно средстава за несметано функционисање свих корисника, казао је Дејан Адамовић.

            Усвајању буџета претходило је доношење одлуке о четвртом ребалансу за 2018. годину, а разлог за његово доношење јесу уплаћена средства у износу од 108.000 динара од стране Министарства привреде за суфинансирање пројектно – техничке документације за реконструкцију саобраћајница у Симићеву.

            -Буџет сада износи 401.970.238 динара, а увећавамо и приходе које смо остварили у већем обиму од предвиђеног плана, па тако порез на пренос апсолутних права на непокретности повећавамо за 400.000 динара, накнаду за озакоњење објеката за милион динара и остале приходе у корист нивоа Општине увећавамо за 500.000 динара. Са друге стране, смањујемо оне приходе које смо остварили у мањем обиму од плана, као што су порез на пренос апсолутних права на моторна возила за 400.000 динара, приходе буџета Општине од камата за милион динара, приходе које својом делатношћу остварују органи и организације Општине смањујемо за 500.000 динара. Овим ребалансом обезбеђујемо средства у износу од 338.000 динара за извршавање мера противпожарне заштите у Дому здравља. Код месних заједница, Предшколске установе, Центра за културу, Библиотеке,  повећавамо оне позиције где се указала потреба, али у оквиру средстава која су опредељена за ове индирекне кориснике, наглашава Надица Ивковић, аналитичар буџета.

            У наставку седнице одборници су усвојили одлуке о локалним комуналним и административним таксама, одлуку о одређивању врсте земљишта и утврђивање пореза на имовину, одлуку да завршни рачун буџета садржи извештај екстерне ревизије, годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене, кадровски план Општине за 2019. годину, одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа и именовању Комисије. Такође, дата је сагласност на годишњи програм пословања ЈКП „Комуналац“ за 2019. годину, на посебан програм коришћења средстава за субвенције из буџета Општине од стране комуналног предузећа и извештај о раду Дома здравља за 2018. годину.

                                                                                                                        Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content