На седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић већином гласова усвојен је Локални антикорупцијски план за период од 2022. до 2026.  године. Он је израђен по моделу који је сачинила Агенција за спречавање корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Према речима председника Скупштине општине, ЛАП представља документ у којем су идентификоване надлежности, области, процеси и процедуре ризичне за настанак различитих облика корупције и предложени начини за управљање овим ризицима. Применом овог документа и успостављањем адекватних механизама за праћење његовог спровођења, локална самоуправа јача своју отпорност на настанак корупције, неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јача сопствене капацитете за заштиту и остваривање јавног интереса локалне заједнице.

-Адекватни локални антикорупцијски механизми треба да обезбеде транспарентан рад органа локалне самоуправе, као и јавних служби, предузећа и других организација, транспарентно креирање и трошење буџета, те адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове, рекао је Дејан Адамовић.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о поступању по притужбама на рад органа и служби Општине Жабари. Овом одлуком сваки појединац или правно лице моћи ће било усмено, писмено или електронским путем да изнесе примедбе на рад запослених у органима локалне самоуправе.

Усвојен је извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за прошлу годину и годишњи план рада за 2022. годину. У извештајном периоду одржано је пет седница и донета је једна наредба, 15 закључака и две препоруке. Поред редовних седница одржано је седам састанака чланова ужег руководства Штаба ради хитног решавања питања заштите и спасавања и достављање извештаја надлежним службама.

                                                                           О РАДУ УСТАНОВА

Одборници локалног парламента дали су  сагласност на захтев ОШ „Херој Роса Трифуновић“ упућен ЕПС-у, извештаје о раду Комисије за враћање земљишта, Предшколске установе „Моравски цвет“, Центра за социјални рад, Центра за културу „Војислав Илић Млађи“, Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“, Туристичке организације општине Жабари за 2021. годину и план и програм рада ове установе за текућу годину.

Усвојене су измене и допуне одлука о погребним делатностима, пијацама, снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељеним местима, комуналном уређењу и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину.

                                                                                               Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content