Иван Раденковић, Дејан Адамовић и Игор Чолић

На седници Скупштине општине Жабари којом је председавао Дејан Адамовић усвојен је завршни рачун буџета Општине за прошлу годину. Укупни текући приходи и примања остварени су у износу од 456.637.000 динара, што представља 99 одсто оствареног плана. У структури текућих прихода и даље најзначајнији приход јесте трансфер од Републике у корист нивоа општине, а ради се о износу од 217.398.000 динара или 48 одсто.

-Поред ненаменских трансфера треба поменути и наменске трансфере и то: 2.675.700 динара од Министарства за заштиту животне средине за замену котла у згради Дома здравља. Такође, за услугу „Помоћ у кући за стара лица“ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је определило 1.530.714 динара, а Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина 3.703.000 динара за куповину багера за потребе Јавног комуналног предузећа. Министарство спорта пренело је износ од 9.164.000 динара за изградњу игралишта за децу у оквиру ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, док је Министарство за бригу о селу за куповину минибуса издвојило 7 милиона динара. Текући расходи и издаци буџета извршени су у износу од 504.131.000 динара, односно скоро 75 одсто годишњег плана. Од овог износа за капиталне издатке издвојено је 27 одсто или 137.649.000 динара. На нивоу трезора утврђен је текући дефицит од 48.762.000 динара, који је покривен пренетим средствима из претходне године, тако да смо на крају 2023. године остварили резултат од 166.310.000 динара и ова средства смо одлуком о буџету и ребалансом у 2024. години расподелили на одговарајуће апропријације. С обзиром да се ради о програмском буџетирању, највише средства издвојено је за програме: опште услуге локалне самоуправе 93 милиона динара, организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 92,5 милиона и комуналну делатност 80,5 милиона динара, истакла је аналитичар буџета Надица Ивковић.

Усвојен је програм рада и финансијски план Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ за 2025. годину. Директорка Јелена Стојадиновић наглашава да поред редовне делатности, у плану за наредну годину је одржавање 14 манифестација, као и обележавање стогодишњице од рођења Витомира Животића. Укупан буџет износиће 15.909.800 динара.

Дата је сагласност на план развоја општине Жабари за период од 2023. до 2030. године, а према речима председника Скупштине општине Дејана Адамовића ради се о стратешком документу који ће у наредном периоду бити смерница развоја општине.

-Сачињен је тако да задовољи потребе свих мештана који живе у општини Жабари, као и потребе оних који ће се тек родити, населити и надамо се вратити у свој родни крај. Приликом израде плана развоја ослушкивали смо потребе суграђана, њихове предлоге и примедбе, како бисмо променили све оно што није задовољавало њихове потребе, као и да уведемо садржаје који су нам неопходни. Документ сагледава све битне сегменте развоја и то кроз четири приоритетне области. Први развојни правац се тиче унапређења услова за рад и подизање квалитета услуга у области демографије, образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта и локалне самоуправе. Друга приоритена област је економски развој и смањење незапослености, затим следи урбани развој и развој комуналне инфраструктуре и четврти развојни правац је заштита животне средине. У оквиру сваког развојног правца идентификовани су приоритетни циљеви и мере. Након усвајања плана развоја образоваће се посебно тело које ће се бавити праћењем и координацијом његовог спровођења. Ово управљачко тело састајаће се најмање два пута годишње како би дискутовало о напредовању у спровођењу плана развоја на основу прикупљених података и припремљених извештаја. У складу са Законом о планском систему, Општина има обавезу израде извештаја о спровођењу средњорочног плана који се израђује на годишњем нивоу и извештаја о постигнутим учинцима плана развоја који се израђује на трогодишњем нивоу, закључио је Дејан Адамовић.

 У наставку седнице одборници су дали зелено светло на оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда, правилник о условима и начину коришћења превозних средстава за потребе органа Општине, одлуку о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Жабари.

У Изборну комисију општине Жабари у сталном саставу именовани су: Мари Пауновић, председница, Татјана Радојковић, заменица председнице, Небојша Миловановић, секретар, Иван Раденковић, заменик секретара, чланови и заменици чланова Момир Благојевић, Слободан Илић, Весна Илић, Ненад Радојковић, Златан Арсић, Слађан Јовановић, Бранислав Игњатовић, Александар Лукић, Александар Јевремовић, Марко Траиловић, Димитрије Марковић и Жак Перић.

Седници су присуствовали председник Општине Жабари Јован Лукић, заменик председника Општине Саша Беговић, помоћник председника Општине Предраг Тасић и начелник Општинске управе Небојша Миловановић.

                                                                                                            Д.Динић

Share.
Leave A Reply

Skip to content