На седници Скупштине општине Жабари којом је председавао Дејан Адамовић разматрано је 27 тачака дневног реда. Већином гласова усвојен је први овогодишњи ребаланс, а према речима председника Скупштине општине, разлог за његово доношење јесте усмеравање нераспоређеног вишка средстава из ранијих година. Овом одлуком буџет се увећава за 164.195.000 динара. Иначе вишак прихода и примања из ранијих година на дан 31.12.2022. године износи 190.628.450 динара. Део тих средстава у износу од 42 милиона динара распоређен је за финансирање буџетског дефицита, док други део у износу од 3 милиона динара јесу наменска средства за програм енергетске ефикасности.

Седницом је председавао Дејан Адамовић

 

                                                            НАЈВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ

-Остатак средстава из ранијих година од 145.628.450 динара распоређује се овом одлуком. Такође, суфицит на дан 31.12.2022. године износио је 24.789.680 динара. Део суфицита у износу од 18.566.550 динара распоређује се овим ребалансом, а остатак од неких 6 милиона динара остаје и даље нераспоређен и у току године уколико се буде указала потреба распоредиће се на одређене апропријације. Укупни приходи буџета Општине након првог ребаланса износе 637.117.084 динара и он је увећан само за нераспоређена средства из ранијих година и суфицит из 2022. године. Највише средстава биће распоређено на програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и то 57 одсто. Реч је о асфалтирању, ревитализацији пољских путева, тарупирању и летњем одржавању путева. Око 17 одсто средстава биће усмерено на програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, по 4 одсто на политички систем и социјалну и дечију заштиту, нагласио је Дејан Адамовић.

Одборник групе грађана „Жабарска иницијатива“ Небојша Сарић сматра да пренета средства из ранијих година могу да се искористе за реализацију значајних пројеката у области водоснабдевања, канализационе и путне инфраструктуре, односно решавање проблема који имају значаја за економску стабилност становништва и заустављање миграције.

У наставку седнице усвојен је извештај о раду Комисије за враћање земљишта за 2022. годину и дата је сагласност на измену и допуну годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2023. годину. По програмима планирана су издвајања од 227.823.000 динара, а акценат ће бити на асфалтирању и одржавању атарских путева.

Одборници су дали зелено светло на извештај о раду Штаба за ванредне ситуације у прошлој години, годишњи план рада за 2023. годину и оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда. У прошлој години одржане су две редовне седнице Штаба, донето је 5 закључака и једна препорука. Десила су се 44 пожара, поплава, одрона, клизишта и штета од града није било. Урађена је студија акустичности, 23 селективна обиласка терена и попуна јединице цивилне заштите опште намене и јединица за узбуњивање. Поред редовних активности, годишњи план садржи разматрање и усвајање планова заштите и спасавања, а предвиђено је опремање јединица цивилне заштите опште намене и јединица за узбуњивање. Оперативни план за одбрану од поплава другог реда доноси се сваке године на основу Закона о водама и Наредбе о утврђивању оперативног плана. Прибављено је мишљење Србијавода којим Општина Жабари може да оконча поступак усвајања и да започне планиране активности, мере и радове за смањење ризика од поплава. Првом изменом и допуном плана генералне регулације насеља Александровац врши се корекција  грађевинске линије у односу на регулациону линију у складу са Законом о јавним путевима.

Већином гласова усвојени су извештаји о реализацији годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2022. годину и реализованим јавним набавкама и извршеним уговорима. Укупно је било 18 набавки и то 17 отворених поступака и један преговарачки поступак без објављивања јавног позива. Од планираних 145 милиона реализовано је 116 милиона динара и укупно је закључено 27 уговора у вредности од 12 милиона динара без ПДВ-а.

                                             ДИРЕКТОР „КОМУНАЛЦА“ СРЂАН НЕСТОРОВИЋ

Дата је сагласност на извештаје о раду и програме рада Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ и Туристичке организације општине Жабари, извештај о раду Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ за 2022. годину и усвојени су статути ових установа. Током протекле године Центар за културу је успешно реализовао све манифестације, као и два такмичења: „Смотру фолклорних ансамбала села Србије за Браничевски и Подунавски округ“ и „Видовдански сабор хармоникаша“. Четерешко прело као највећа и најзначајнија манифестација засијало је у пуном сјају, а организовани су и 20. јубиларни, Дани Војислава Илића Млађег. У сарадњи са Народном библиотеком и Туристичком организацијом организовано је дружење деце са Деда Мразом и подељено је 440 пакетића.

У наставку седнице усвојени су извештаји о раду Предшколске установе „Моравски цвет“ и Центра за социјални рад општине Жабари за 2022. годину. За директора Јавног комуналног предузећа на мандатни период од четири године именован је Срђан Несторовић, дипломирани економиста из Жабара. Нови члан Општинског већа је Ненад Радојковић, а члан другостепене комисије за спровођење избора за чланове савете месних заједница Милан Светозаревић.

Седници су присуствовали председник Општине Жабари Јован Лукић и заменик председника Општине Игор Чолић.

                                                                                Д. Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content