Иван Раденковић, Дејан Адамовић и Игор Чолић

На трећој седници Скупштине општине Жабари којом је председавао Дејан Адамовић одборници су већином гласова усвојили први овогодишњи ребаланс буџета. Разлог за његово доношење јесте укључивање, односно распоређивање вишка прихода из ранијих година. Део ових средстава укључен је кроз одлуку о буџету, која је усвојена 15. децембра прошле године, а остатак се распоређује овим ребалансом.

-Овом одлуком предвиђено је повећање буџета за 124.258.565 динара. Очекујемо  три милиона динара од Министарства рударства и енергетике за енергетску санацију породичних кућа и станова у општини. Вишак прихода се распоређује готово на све програме у различитим износима у зависности од приоритета. Највише средстава издваја се за програм комуналне делатности и то пре свега за одржавање јавне расвете, односно замену старих сијалица штедљивим ЛЕД светиљкама и одвоз комуналног отпада. Следи програм 15 – опште услуге локалне самоуправе и то за трошкове електричне енергије, јер јавна расвета није више трошак грађана већ Општинске управе. Овим ребалансом издвајају се средства и за заштиту животне средине, односно за санацију бујичних потока, асфалтирање, летње одржавање путева, ревитализацију пољских путева, тарупирање, пројектну документацију, уређење паркинг простора у Влашком Долу. Кроз програм 14 – развој спорта и омладине, опредељена су средства за рад Канцеларије за младе, затим преко Центра за социјални рад финансира се услуга помоћ у кући за стара лица и социјално угрожене, а део средстава у висини од два милиона динара биће издвојено као учешће у набавци минибуса. Након свих ових промена буџет за 2024. годину износи 621.755.649 динара, истакао је Дејан Адамовић.

У наставку седнице на дневном реду нашли су се и извештај о раду Комисије за враћање земљишта за 2023. годину, прва измена и допуна годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2024. годину. Такође, разматрани су извештај о раду за прошлу годину и годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2024. годину, реализација годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2023. годину и извештај о реализованим јавним набавкама и извршеним уговорима у протеклој години. У том периоду спроведено је 18 поступака и процењена вредност свих набавки износила је 223.639.000 динара и након извршења закључени су уговори у износу од 180.836.000 динара.

                                                                   О РАДУ УСТАНОВА

Одборници су дали зелено светло на извештаје о раду за прошлу годину Центра за културу „Војислав Илић Млађи“, Предшколске установе „Моравски цвет“, Центра за социјални рад и Туристичке организације, као и план и програм рада ове установе за 2024. годину. У протеклој години, према речима директорке Центра за културу Јелене Стојадиновић, ова установа је успешно реализовала све своје пројекте и манифестације, осим Сабора народног стваралаштва Србије у Жабарима, који није одржан на основу одлуке Управног одбора КУД- а „Жабари“. Такође, обележени су јубилеји, двадесето „Четерешко прело“ и 20 година од смрти Витомира Животића у оквиру „Ореовачке шетње“, а по први пут је организован књижевни сусрет „Завичајно звоно професора Вучковића“.

У Одбор за друштвено – екопномски развој, привреду и финансије именовани су Снежана Јенић из Миријева, Горан Марковић из Симићева, Марко Илић из Жабара, Сунчица Лукић из Ореовице и Лидија Стојановић из Влашког Дола. За вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Проф. Др Александар Ивић“ изабран је Немања Трујић, мастер инжењер шумарства из Влашког Дола.

Усвојена је измена и допуна одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Жабари и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2024. годину. Овим програмом обухваћена су 654 хектара обрадивог државног пољопривредног земљишта. До сада је закључено 48 уговора на временски период од 15 до 40 година и издато је 165 хектара. У 2024. години предвиђено је да се путем 311 јавних надметања изда у закуп 242 хектара.

Седници су присуствовали председник Општине Јован Лукић, заменик председника Општине Саша Беговић, помоћник председника Предраг Тасић и начелник Општинске управе Небојша Миловановић.

                                                                                                            Д.Динић

Share.
Leave A Reply

Skip to content