На скупштинском заседању у Жабарима којим је председавао Дејан Адамовић већином гласова усвојен је извештај о извршењу одлуке о буџету Општине за првих шест месеци 2022. године. Према његовим речима, укупно остварени приходи и примања буџета из свих извора финансирања у извештајном периоду износе 206.247.332 динара или 62,19 одсто у односу на план, приходи из осталих извора финансирања 7.022.500 динара или 71,84 одсто, док са друге стране, расходи и издаци буџета су на нивоу од 186.966.292 динара или 34,88 одсто у односу на план.

Иван Раденковић, Дејан Адамовић, Драгиша Пауновић и Марко Илић

-Извршење буџета у претходних шест месеци било је веома успешно и остварен је суфицит од преко 19 милиона динара. Томе је допринео висок ниво остварених прихода од преко 206 милиона динара, пре свега захваљујући гасној станици у Породину која је допринела овим приходима са преко 44 милиона динара и у односу на планиране порезе на имовину правних лица то је 344,87 процената. Уколико гасна станица настави овавим темпом имаћемо веома успешне резултате и на крају календарске године. До позитивног резултата  довео је и низак ниво расхода који у односу на план чини 34,88 одсто. Велики приходи и адекватно и рационално трошење средстава довели су до остварења суфицита и уколико наставимо оваквим темпом и на крају године остварићемо позитиван разултат, односно суфицит, казао је Адамовић.

У Комисију за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Жабари именовани су: Предраг Стајић (председник), Предраг Тасић (заменик председника), Жељко Новаковић, Јелица Гвоздић, Мари Пауновић, Небојша Марковић, Драган Јовановић, Дарко Ђокић, Љубиша Мицић и Жељко Јововић.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на: одлуку о покретању поступка прибављања катастарских парцела 6633 и 6634 КО Александровац у јавну својину непосредном погодбом, допуну одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица општине Жабари и Скупштине општине Жабари, одлуку о подношењу предлога Влади Србије о давању на коришћење канцеларије у згради пословних услуга и одлуку о отказивању учешћа у Споразуму о формирању региона за управљање отпадом.

Већином гласова усвојен је програм рада Центра за социјални рад за 2023. годину, извештај о реализацији плана рада за радну 2021/2022 годину и годишњи план рада Предшколске установе „Моравски цвет“ за радну 2022/2023. годину и извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ за првих шест месеци текуће године.

У овом периоду Комунално предузеће остварило је приходе у износу од 13.958.161 динар, расходе од 11.198.757 динара, па је утврђен добитак од 2.758.403 динара.

-У последње три године није било несташица воде, од седам водовода пет има исправну воду за пиће. Предузеће измирује све обавезе на време, послујемо са добитком и у извештајном периоду извршено је 335 интервенција на терену, казао је директор Живорад Настић.

За вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ именована је Драгана Стојадиновић, дипломирани економиста из Жабара, док ће у наредних годину дана на челу Туристичке организације бити Стеван Ђорђевић, дипломирани инжењер индустријског инжењерства из Влашког Дола. Нови члан Управног одбора Центра за социјални рад је Јелена Раковић.

                                                                                                     Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content