2021-03-29T19:13:45+02:00 29. марта, 2021. 19:13 |

У Жагубици: Мере подршке пољопривредницима

На скупштинском заседању у Жагубици којим је председавала Оливера Пауљескић, усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине за 2021. годину, који је претходно добио сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

За реализацију овог програма из општинског буџета планирана су средства у укупном износу од 6,5 милиона динара. Према опису мера планирано је 5 милиона динара за регрес за репродуктивни материјал и 1,5 милиона динара за кредитну подршку. Регресирањем репродуктивног материјала (вештачко осемењавање говеда) побољшава се расни састав сточног фонда, као и квалитет и квантитет економског положаја газдинстава и самог подручја општине. Регрес по отељеном телету износи 2.000 динара. Кредитна подршка подразумева финансијску помоћ кроз кредите за обртна средства. Помоћ се састоји у регересирању камате на одобрене краткорочне банкарске кредите у висини од 80 одсто.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину и оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда. Једногласно је усвојен и годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Жагубица у текућој години. У одбрани од поплава највећи значај имају превентивне мере заштите, чији је основни циљ смањење вероватноће појаве изливања великих вода и редукција потенцијалних штета од поплава. Трошкови превентивних мера су велики и захтевају период реализације од неколико година.

Дата је сагласност на извештај о раду Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2020. годину. У протеклој години ово предузеће остварило је приходе у износу од 13.747.363 динара, расходе 13.720.300 динара, тако да је остварена добит од 27.063 динара. Усвојени су и извештај о раду и финансијски извештај Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица  – Одељења у Жагубици за прошлу годину. Имајући у виду удео броја корисника према корисничким групама у укупном броју корисника и даље је најбројнија група материјално угрожених и инвалидних лица. Посебну пажњу захтева и групација корисника која се јавља приликом изрицања хитних мера, где је важно благовремено препознавање жртава насиља. Заштита деце је увек велики изазов, где је непотпуност стручног тима, посебно недостатак психолога и даље отежавајућа околност у свим сферама рада. Уочена потреба за реализацијом ургентног збрињавања социо- материјално угрожених корисника и корисника без адекватног породичног старања из свих старосних категорија је и даље актуелна. Пожељно решење за овај проблем би било оснивање међуопштинског прихватилишта.

Дато је искључиво право Јавном комуналном предузећу „Белосавац“ за обављање делатности – пружања комуналних услуга на које се не примењује Закон о јавним набавкама. Усвојен је и извештај о раду Црвеног крста Жагубица за 2020. годину. Током протекле године реализоване су 4 акције добровољног давања крви на којимa је прикупљено 89 јединица ове драгоцене течности. У социјалној делатности реалиован је програм поделе по 300 пакета хране и хигијене за најсиромашније становнике, а у оквиру активности одговора на несреће пружена је помоћ за 794 особе (250 породица) које су биле угоржене током пандемије и обезбеђена је новчана помоћ за 35 породица у укупном иносу од 513.800 динара.

По хитном поступку донето је решење о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница у саставу: Добрила Пауљевић (председник), Ненад Богосављевић, Милена Марковић, Марјан Кнежица, Милан  Пауљескић, Зоран Керић, Лидија Трифуновић, Славиша Рашић, Љубан Голубовић, Мирко  Јовановић, Ненад Пистолић, Влада Перић, Звонко Сарафинов и Илија Мустецић. За секретара Комисије изабрана је Смедеревка Буцкић, а за заменика Милостива Брндушић. Другостепену комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница чиниће: Жељко Илић (председник), Милена Стојимировић, Предраг Лупшић, Зоран Симић и Девица Ченаковић.

  Д.Динић