На седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић усвојени су извештаји о раду председника Општине, Општинског већа и Општинске управе у 2022. години. И поред  низа непредвиђених околности, као и недостатка финансијских средстава у току прошле године реализовани су многобројни радови у свим насељима. Радили су се спортски терени, адаптирали домови култура, здравствени и образовни објекти, изводили радови на рехабилитацији мреже општинских јавних путева, одржавали и дограђивали водоводи…

Миле Перић, Оливера Пауљескић, Томислав Милојевић, Десанка Цојкић

Вршена је поправка и санација атарских путева у свим насељима кроз Програм заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта, асфалтиране су поједине улице и вршена санација оштећења на општинским путевима, као и редовно чишћење улица и јавних површина, редовно зимско одржавање локалних путева и улица и одржавање и чишћење сеоских гробља. Посебно је значајна санација и чишћење локалних водотокова од шибља, смећа и наноса, организовањем јавних радова у сарадњи са Националном службом запошљавања. Кроз Програм подршке пољопривреди и руралном развоју општине Жагубица у 2022. години, регистрована пољопривредна газдинства на подручју општине подржана су са 5 милиона динара, на име регреса за вештачко осемењавање.

У Основној школи „Моша Пијаде“ у Жагубици реализован је пројекат унапређења  система грејања у вредности од 10.746.578,63 динара (8.432.308,55 динара средства донације Владе Јапана и 2.314.270,08 динара средства из буџета Општине Жагубица). У Завичајном музеју Хомоља реализован је пројекат из области музејског наслеђа под називом „Остаци прошлости Хомоља“. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије са 500.000 динара и Општине Жагубица са 100.000 динара. У оквиру пројекта урађена је нова стална етнолошка поставка и грађевински радови на оспособљавању новог простора, мале галерије у којој је смештена етно поставка.

                                                         РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Средствима из буџета општине у 2022. години, у циљу подршке младима, исплаћиване су стипендије студентима и ученицима и подржане су спортске организације и клубови. Захваљујући добрим контактима и комуникацији председника Општине Сафета Павловића са републичким и регионалним органима и институцијама, као и са донаторима, реализовани су или се реализују више донаторских пројеката и то: „Рехабилитација и модернизација система јавне расвете Ленаухеим – Жагубица“,  „Подршка социјалној инклузији за сигурнију будућност“, „Унапређење енергетске ефикасности амбуланте у насељу Крепољин“ и „Унапређење пружања социјалних услуга на територији општине Жагубица“ .

Активности Општине на челу са председником у протеклој години биле су усмерене ка унапређењу туристичке, пољопривредне и руралне инфраструктуре и понуде, развоју предузетништва и стварању амбијента за привлачење инвестиција, унапређењу инфраструктуре, заштити животне средине и унапређењу образовања, здравства, спорта, културе, социјалне заштите и осталих области и институција, од интереса за грађане општине Жагубица.

Једногласно је подржан извештај о раду Туристичке организације општине Жагубица за 2022. годину. Ова установа представља општину кроз промоцију туристичких вредности, културно – историјског наслеђа, споменика природе, гастрономије… Туристичка организација је као суизлагач са туристичким организацијама из браничевског округа учествовала на Међународном сајму туризма у Крагујевцу и Сајму етно хране и пића у Београду. У сарадњи са удружењима жена са територије општине учествовала је и на манифестацији „Гастро караван“ која се одржавала у десетак општина и на којима је презентована гастрономска понуда и туристичке дестинације овог краја.

                                  НЕОПХОДАН ПСИХОЛОГ У ОДЕЉЕЊУ У ЖАГУБИЦИ

У наставку седнице одборници су дали зелено светло  на извештаје о раду Завичајног музеја Хомоља и Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица за 2022. годину, као и на финансијски извештај Центра. Вишедеценијска економска и социјална криза са једне стране, као и тежња ка европским стандардима са друге стране, условљавали су не само пораст броја корисника већ и стално усложњавање послова и задатака запослених у Центру за социјални рад, без значајнијег побољшања услова рада и обезбеђивања потпорних услуга који би водили целовитијем задовољавању потреба корисника. И даље је најбројнија група материјално угрожених и инвалидних лица. Посебну пажњу захтева и групација корисника која се јавља приликом изрицања хитних мера, где је важно благовремено препознавање жртава насиља. Заштита деце је увек велики изазов, где је непотпуност стручног тима, посебно недостатак психолога у Одељењу у Жагубици и даље отежавајућа  околност у свим сферама рада. Уочена потреба за реализацијом ургентног збрињавања социо – материјално угрожених корисника и корисника без адекватног породичног старања, свих старосних категорија је и даље актуелна. Без обзира на све тешкоће улажу се стални напори да се на све потребе корисника благовремено и адекватно реагује.

Дата је сагласност на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жагубица за 2023. годину и закључак о овлашћењу начелника Општинске управе да даје мишљење из надлежности правобранилаштва, а у области јавне својине.

Седници су присуствовали заменик председника Општине Предраг Ивковић, помоћник председника Општине Душан Милосављевић и начелница Општинске управе Смедеревка Буцкић.

                                                                                                            Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content