На скупштинском заседању у Жагубици којим је председавала Оливера Пауљескић усвојен је четврти овогодишњи ребаланс буџета. Према њеним речима ова промена је настала као последица усаглашавања прихода и расхода, а на основу извршења до 30. септембра и као потреба корисника буџетских средстава за изменама својих финансијских планова.

Миле Перић, Оливера Пауљескић, Томислав Милојевић, Десанка Цојкић

-Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета овим ребалансом се мењају и износе 711.305.746 динара из свих извора финансирања. Приходи и расходи су кориговани у складу са динамиком извршења, као и пројекцијом расхода до краја буџетске године. Буџет је у односу на претходну измену и допуну увећан из извора 01 – приходи из буџета, за 3 милиона динара, казала је Пауљескић.

У наставку седнице одборници су једногласно усвојили одлуку о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину на територији општине Жагубица за 2023. годину, измену и допуну Кадровског плана Општинске управе за 2022. годину и решење којим се овлашћује адвокат Драган Сокнић да заступа општину Жагубица у предмету П 319/21 код Привредног суда у Пожаревцу.

 

                                                                                                            Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content