2021-10-01T15:55:45+02:00 1. октобра, 2021. 15:18 |

У Жагубици усвојен десетогодишњи Програм развоја

На једанаестој седници локалног парламента у Жагубици којим је председавала Оливера Пауљескић једногласно је усвојен Програм развоја општине Жагубица за период од 2021. до 2031. године. Према речима председника Општине Сафета Павловића ради се о највишем кровном дугорочном документу развојног планирања, који препознаје потребе локалне заједнице и дефинише правце у којима треба да се усмеравају будуће активности.

-Документ који је пред вама плод је вишемесечног заједничког труда локалних институција, установа и грађана и рађен је у складу са Законом о планском систему Републике Србије, према прописаним процедурама и методологијама, а садржи кључне одреднице развојних активности општине Жагубица у предстојећем десетогодишњем периоду, који ће, верујем, показати да смо били добри визионари и да смо успели да одговоримо задатку и креирамо смернице за одрживи развој наше локалне заједнице. Општина Жагубица са изузетним природним потенцијалима одувек је настојала да офанзивним кораком изађе из круга неразвијених општина и све расположиве ресурсе стави у функцију развоја. Нажалост, бројни су разлози што се изузетна атрактивност и привлачност подручја и све оно што нам је природа подарила, није нашло на мети инвеститора и што је корак Жагубице ка развијенијима био или исувише спор или се пак тапкало у месту. Полазећи од претпоставке да успех заједнице зависи од могућности прилагођавања динамичној тржишној економији, приступили смо дугорочном планирању развоја који треба да нам омогући и бољу искоришћеност и одговорнији приступ свим потенцијалима са којима располаже општина Жагубица. Овај документ треба у потпуности да одговори на изражене захтеве грађана у погледу економског јачања, побољшања квалитета живота и решавања проблема у заједници и представља уоквирену целину будућег ангажовања свих субјеката на развоју локалне заједнице, казао је Павловић.

Активности предвиђене овим планом створиће могућности за побољшање и унапређење пословног окружења и омогућити општини Жагубица да своје ресурсе и богату и недирнуту природу стави у функцији развоја заједнице и постане интересантна инвеститорима. Захваљујући свом географском положају и природним потенцијалима, општина Жагубица има амбициозне планове у области развоја туризма, производње здраве хране и заштити животне средине. Приликом опредељивања за израду Плана развоја општине, пошло се од реалних потреба да се кроз адекватнију искоришћеност постојећих природних, људских и привредних потенцијала створе услови за покретање привреде и економски развој и у почетку успоре, а касније и зауставе крајње неповољни процеси миграционих кратања, а тиме и демографског старења и напуштања овог подручја.

У наставку седнице одборници су усвојили одлуку о организацији цивилне заштите и одлуку о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Жагубица. Образован је и Општински савет родитеља за школску 2021/2022. годину којег ће чинити: Слободанка Јанаћковић, Љиља Савкић, Радојица Поповић, Радиша Симеоновић, Данијела Шћопуловић, Марија Војновић, Весна Зарић, Саша Лекић, Јелица Јакшић и Сања Ђурић.

                                                                                    Д.Динић