2021-05-20T15:19:44+02:00 20. маја, 2021. 14:58 |

У Жагубици: Усвојен други ребаланс буџета

На седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић усвојен је други ребаланс буџета у овој години. Ову одлуку подржали су сви присутни одборници и после измене буџет сада износи 555.530.000 динара, са свим изворима финансирања и у приходима и у расходима.-Буџет је у извору 01 увећан за 5 милиона динара и то су средства која су на рачун буџета уплаћена од стране компаније Дунав осигурање, као накнада штете настале од пожара на балон хали и послужиће за њено санирање. Поред тога, у буџету смо уврстили и нове пројекте које ћемо реализовати уз помоћ надлежних министарстава и у којима наша локална самоуправа учествује само са делом планираних средстава. Ради се о изградњи спортског терена у Крупаји, који је подржан од стране кабинета министра задуженог за унапређење и развој недовољно развијених општина. Од укупне вредности пројекта наша општина ће издвојити 26 одсто или 2 милиона динара. За набавку таблица са натписима назива улица и кућних бројева Министарство државне управе и локалне самоуправе ће помоћи са 1,5 милиона динара, а индентичан износ определио је и кабинет министра задуженог за унапређење и развој недовољно развијених општина за израду пројектно техничке документације за санацију и адаптацију саобраћајница на нашем подручју. Трошкове за енергетску санацију зграда сносиће Министарство рударства и енергетике у износу од 50 одсто и по 25 одсто Управа за финансирање мера за подстицање енергетске ефикасности и локална самоуправа. За сада средства смо определили само за учешће у избору програма код надлежног министарства у износу од милион динара, казала је Оливера Пауљескић.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о прибављању непокретности – грађевинског земљишта у јавну својину општине непосредном погодбом, измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2021. годину и измене и допуне Програма 2 – локални развој и просторно планирање. Укупно планирани приходи овог предузећа за текућу годину износе 21.230.000 динара, расходи 21.150.000 динара, тако да се планира остварење добити од 80.000 динара. Што се тиче локалног развоја и просторног планирања, планирани приходи у оквиру овог програма од 13.140.000 динара, замењују се износом од 14.940.000 динара. За 1,1 милион динара повећава се позиција код  пројектовања нових и реконструкције постојећих објеката, док се за 700.000 динара увећава приход предузећа за планирање специјализованих услуга, односно разних геодетских снимања.

Једногласно је дата сагласност на измене Кадровског плана Општинске управе за 2021. годину и у Савет за међунационалне односе именовани су: Влада Тодоровић из Осанице, Севдалина Стојановић из Милатовца, Девица Ченаковић из Лазнице, Горан Милосављевић из Крепољина, Иван Радовановић из Селишта, Раде Јовановић из Жагубице, Драгана Милосаљевић из Крепољина и Драган Стојановић из Крупаје.

По хитном поступку усвојена је одлука о финансијској подршци енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије штетних гасова са ефектом стаклене баште и унапређења процеса енергетске санације на територији општине Жагубица.

Седници су поред 22 одборника присуствовали и заменик председника Општине Предраг Ивковић, помоћник председника Општине Душан Милосављевић и начелница Општинске управе Смедеревка Буцкић.

                                                                                                                        Д.Динић