2021-02-17T16:59:45+01:00 17. фебруара, 2021. 16:59 |

У Жагубици: Усвојен први овогодишњи ребаланс

На седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета, тако да сада буџет са свим изворима финансирања износи 539.559.525 динара. Према речима председнице Скупштине, постоји неколико разлога због којих је ребаланс настао и то су: пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 11.806.951 динар која су распоређена на расходној страни у извору 13, затим сагласност Министарства финансија за краткорочно кредитно задужење за текућу ликвидност буџета у износу од 22 милиона динара. Ту је и нова мера која подразумева субвенционисање камате произвођачима за пољопривредне кредите код Комерцијалне банке у износу од 1,5 милиона динара. Такође, код индиректних корисника буџета дошло је до промена на појединим позицијама.

У наставку седнице одборници су једногласно усвојили одлуку о погребним делатностима, измењене и допуњене одлуке о усвајању етичког кодекса функционера и образовању Савета за праћење примене етичког кодекса. Дата је сагласност на програме путна инфраструктура, локални развој и просторно планирање и комунална делатност Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2021. годину.

Одборници су дали зелено светло на извештај о раду за 2020. годину и план рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину, извештаје о раду Општинског правобранилаштва, Општинске управе и Општинског већа за прошлу годину. У извештају се наводи да је у тешким условима због пандемије и поплаве која је задесила општину Жагубица у јуну, Општинско веће улагало максимум напора да што ефикасније и рационалније оствари своју улогу, како би грађанима омогућило што брже остваривање права и обавеза.

Такође, усвојени су извештаји о раду за прошлу годину и планови рада за текућу годину Завичајног музеја Хомоља, Културно просветног центра „Јован Шербановић“ и Туристичке организације општине Жагубица.

За члана Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ Жагубица именован је Никола Јевтић, професор руског језика из Крепољина, донета је измена закључка о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање и усвојен је извештај о раду Канцеларије за пољопривредеу д.о.о Жагубица за 2020. годину. У извештајном периоду, Канцеларија је већим делом остваривала све своје планове и задатке, почев од добијања сертификата, преко решења и дозвола за рад као основне одгајивачке и селекцијске службе за крупну и ситну стоку. У прошлој години на евиденцији је било 350 грла крава сименталске расе, 150 телади која су успешно прошла кроз регистар телади у Институту за сточарство као квалитетна грла за даљи одгој, 250 оваца сврљишке расе и ил де франс и 90 коза алпино расе и српске беле расе, са сталном тенденцијом повећања грла ситне и крупне стоке на евиденцији. Пружање услуга вођења матичне евиденције за споменуте врсте стоке су у потпуности бесплатне за све грађане, као и обрада захтева за остваривање права квалитетне приплодне стоке на све државне и локалне подстицаје. У Канцеларији су спровођене све државне мере субвенција за пољопривреду и формирање и обрада захтева.

                                                                                                            Д.Динић