2019-02-06T12:20:04+01:00 6. фебруара, 2019. 12:20 |

Укључити младе у културне садржаје

У Народно јбиблиотеци у Пожаревцу одржан је тренинг “Култура з амладе” у организацији Арт Дистрикта и Омладине ЈАЗАС-аПожаревац, чији су учесници били представници младих од 15 до 30 година, ученици Пожаревачке гимназије, Медицинске школе, као и самостални уметници из Пожаревца и представници институција културе из Браничевског округа.Пројекат „Култура за младе“ се организује у склопу програма „Заједно за младе“ које спроводи Кровна организација младих Србије, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Циљ тренинга је био упознавање са проблемом недовољног учешћа младих у културним садржајима града, као и проналажење начина да се понуде адекватна решења.

Сам тренинг почетна је активност учесника на формирању радне групе која ће радити на организовању једно гзаједничког програма за младе, који ће их директно укључити у саму организацију догађаја, са циљем потписивањапроткола о сарадњи зарад ефикаснијег учешћа младих у програмима у култури.

Учесницима се испред града Пожаревца обратио члан Градског већа за невладине организације, културу и информисање Дејан Крстић, док је испред Народне библиотеке у Пожаревцу говорила Татјана Мрђа Живковић, а предавачи на самом тренингу билису Јелена Марковић,историчар уметности, Младен Савковић, комуниколог, Јулија Башић, историчар уметности и Бобан Стојановић, кординатор програма КОМС-а.