Локална пореска администрација радиће са странкама у суботу, 11. фебруара, од 8 до 12 сати, с обзиром на то да је 14. фебруар рок до којег би порески обвезници – физичка лица, предузетници и правна лица, требало да уплате обавезе за први квартал овогодишњег пореза на имовину.

Како се даље наводи у саопштењу, за обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за први квартал 2023. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2022. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content