Техничка школа Жагубица  школске 2022/2023. уписује ученике првог разреда на подручја рада економија, право и администрација на четвртом степену. На смеру економски техничар прима се 30 ученика, а на  подручју рада трговина, угоститељство и туризам у комбинованом одељењу трећег степена кувар и трговац.

Директор Техничке школе, Душан Милосављевић упутио је позив свршеним основцима да се определе за ову школу:

-Ученици који заврше трећи степен у могу касније да се преквалификују у рангу четвртог степена. Такође, могу да се запосле у привредним и ванпривредним организацијама,  на финансијским, књиговодственим и комерцијалним пословима, у угоститељским објектима, хотелима и ресторанима. Могу, ако желе да наставе школовање, да се упишу на бројне струковне и академске студије друштвених,  природних и техничких  наука.

Техничка школа има стручан кадар који пружа одличне услове за квалитетно образовање.

Share.

Comments are closed.

Skip to content