Примена информационих технологија, различитих врста сензора, сателитске навигације, као и анализа прикупљених података и процес доношења одлука представљају прецизну пољопривредну производњу.         Једна од техника која се све чешће примењује јесте снимање производних пољопривредних површина из ваздуха. Коришћењем беспилотних летелица врши се прикупљање потребних информација базираних на серији фотографија и снимака површина на којима се врши узгој пољопривредних производа. На овај начин добијају се дигиталне мапе поља што нам омогућава правовремено и просторно прецизно деловање. Непогрешива објективност и квалитетна обрада добијених података омогућава пољопривредним произвођачима боље планирање и доношење одлука о наредној производњи.

         Дронове карактеришу  мале димензије, лака преносивост са једне локације на другу, као и могућност брзог и једноставног склапања на конкретној локацији. Није им неопходан већи простор на земљи за потребе полетања и слетања, чиме је омогућена бржа употреба. Поред једноставности употребе још једна од предности којом се дронови издвајају јесте и опремљеност великим бројем сензора и камера различитих намена и функционалности. Неки од сензора којима су дронови опремљени су оптички сензори, инфрацрвени сензори, сензори за радио детекцију, нивелацију, позиционирање и избегавање препрека итд. Такође, они се користе и за потребе обављања одређених пољопривредних процеса као што су хемијска заштита, сетва и прихрана. Праћењем стања усева врши се класификација биљака на производним површинама, прати се појава болести и штеточина, детектују се површине на којима је дошло до појаве стреса код биљака услед превелике количине воде или присуства других фактора, процењује се биомаса биљака и  коровских заједница присутних на производним површинама. На овај начин хемијски третман се не мора обавити над целом површином, већ само на површини где се налазе коровске биљке.

         Традиционално посматрање гајених биљака обавља се одласком и обиласком истих. Уколико се ради о великим производним површинам и њиховој разуђености, обилазак захтева извесно време. Истовремено неповољни временски услови могу одложити обилазак производних површина и тиме онемогућити благовремену детекцију потенцијалних проблема. Употреба дронова опремљених одговарајућим сетом сензора и хиперсензорних камера нуди пољопривредним произвођачима могућности праћења и надгледања производних површина свакога дана без обзира на величину парцела и временске услове. На пример, помоћу дрона се може обавити лет изнад целокупне производне површине за свега неколико минута. На основу начињених фотографија током оваквог лета, пољопривредни произвођач добија тачне информације о стању усева. Елиминацијом традиционалног обиласка целе парцеле, значајно се редукује утрошено време. Подизање корисног радног времена је до 85%.

          Адекватном обрадом прикупљених података могу се детектовати неефикасности производње, што омогућава благовремено реаговање и управљање усевима. На овај начин добијају се одговори на питање где се греши у пољопривредној производњи.

           Употреба дронова у домену пољопривреде, регулисана је ваздухопловним прописима, у Републици Србији дронови се могу користити у привредне, научне, образовне, спортске и друге сврхе тако да не угрожавају безбедност ваздушног саобраћаја.

Ана Ђорђевић, дипломирани инжењер
прехрамбене  технологије  ПССС Пожаревац
Share.

Comments are closed.

Skip to content