2021-03-02T08:58:13+01:00 2. марта, 2021. 08:58 |

Усвојен програм руралног развоја у Кучеву

У Кучеву је одржана седница Општинског већа на којој је разматрано 30 тачака дневног реда. Између осталог, прихваћена је иницијатива о изменама Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите и Правилника о добровољном радном ангажовању. Реч је о усаглашавању докумената са тумачењем Државне ревизорске комисије у вези једнократне новчане помоћи. У наставку седнице усвојен је предлог Програма овогодишњег коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у укупном износу од 3,5 милиона динара. Реализација програма почеће по добијању сагласности надлежног министарства.

Веће је позитивно оценило предложени Програма мера руралног развоја за 2021. који је сачинила Комисије за израду и праћење реализације програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине. Укупан буџет за ове намене програмиран је на 8 милиона динара.

Чланови Општинског већа разматрали су и Извештај о утрошеним средствима – реализацији Програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину, као и захтев за спровођење набавке за израду Елабората о изградњи дечијег игралишта. Скупштини је на усвајање прослеђен и предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава у оквиру Програма локалног економског развоја општине за 2021. годину. Од пристиглих захтева истичемо и онај који је упућен из МЗ Љешница а тиче се санације пута и реновирања сеоске амбуланте.

Такође, Савет за школски спорт проследио је предлог за стипендирање једне младе спортисткиње, кошаркашице, а синдикат Предшколске установе „Лане“ за исплату солидарне помоћи запосленима.