У бирачки списак уписују се лица која имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању Републичког референдума ради потврђивања акта о примени устава Републике Србије и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан референдума.

Излаже се  на увид део јединственог бирачког списка за подручје града Пожаревца ради провере да ли су грађани уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Увид се може извршити непосредно, у седишту градске управе града Пожаревца, улица Дринска број 2, у канцеларији број 23, од 7.30 до 15.30 часова или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем смс поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на наведеној интернет страници министарства.

До закључења бирачког списка, односно да 31. децембра 2021. године у 24 часа, грађани могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) од стране Градске управе града Пожаревца у канцеларији број 23.

Од закључења бирачког списка, односно од 31. децембра 2021. године све до 72 часа пре дана референдума, односно до 12. јануара 2022. године у 24. 00 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку).

Грађани могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 25. децембра 2021. године у 24. 00 часа, поднети захтев  Градској управи града Пожаревца, у канцеларији број 23, да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем Републичком референдуму ради потврђивања акта о промени Устава Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи, као и да гласач који има боравиште у иностранству може преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети Градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су у њему уписани у бирачки списак.

Све инфорације могу се добити на телефон 012-539-708.

Share.

Comments are closed.

Skip to content