2016-12-16T03:31:04+01:00 8. марта, 2016. 09:55 |

Увид у бирачки списак

_MG_6550

Излаже се на увид део јединственог бирачког списка за подручје Града Пожаревца ради провере да ли су грађани уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид се може извршити непосредно у седишту Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2, у канцеларији 37 или електронским путем, на званичној интернет страници Министратсва државне управе и локалне самоуправе, уношењем јединственог матичног броја или преко СМС поруке, слањем ЈМБГ на број телефона који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на интернет страници министарства.

Од проглашења изборне листе, правно на увид у бирачки списак има и подосилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом.

До закључења бирачког списка, односно 8. априла 2016. године у 24 часа, грађани и подносиоци проглашених изборних листа или лице које они овласте, у канцеларији 37 могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну и исправку).

Након закључења бирачког списка, 9. априла 2016.године, до 72 часа пре избора, односно до 20. априла у 24 сата, промене врши искључиво Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Грађани могу најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, до 2.априла 2016. године у 24 часа, поднети захтев Градској управи Пожаревца, у канцеларији 37, да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике Скупштине Републике Србије, гласати према месту боравишта у земљи.

Све информације могу се добити на број телефона: 012/539-654.