2020-07-28T08:42:14+02:00 28. јула, 2020. 08:42 |

Увид у измењен план генералне регулације

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за Велико Градиште  објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 4/2019.  Општинска управа Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана генералне регулације, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и очекиваним ефектима планирања.

Јавни увид траје  30 дана, почев  од 20. јула, на званичној интернет страници Општине Велико Градиште, односно у згради Општине Велико Градиште. У току јавног увида планирна је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом  и мерама прописаних од стране надлежних служби.

О евентуалном термину јавне презентације грађани се могу информисати путем броја  телефона 012/676-106, у Oдељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија број 11 и на сајту Општине.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11,  у току трајања јавног увида, закључно са 19. августом до 14 часова.