Блокови А1 и А2 у Термоелектрани „Костолац А“ у зимски период рада ушли су без икаквих ограничења што се тиче испоруке електричне и топлотне енергије и спремни за најтеже зимске услове. Према речима  инжењера Душана Грубетића, ангажованог на пословима одржавања у ТЕ „Костолац А“, припремни радови за рад постројења у отежаним зимским условима обављени су још у летњем периоду. То су редовни ремонтни радови на блоковима и помоћним постројењима. 

       – Упркос потешкоћа приликом реализације ремонтних радова, које су се огледале у отежаној испоруци резервних делова и опреме, због сукоба Русије и Украјине, успели смо да завршимо ремонте пре предвиђеног рока и у одговарајућем квалитету, каже Грубетић. 

        До сада је било неколико непланираних кратких застоја на блоку А2 због оштећења цевног система котла, али је он у најкраћем могућем року успешно саниран и блок је враћен у погон. Што се тиче топлификационог режима рада он функционише на задовољавајућем нивоу, јер су реализоване неопходне ремонтне активности током летњег периода.

       Турбопостројења блокова А1 и А2 адаптирана су да издвајају одређену количину водене паре за производњу топлотне енергије, која се преко измењивачко-пумпне станице даље користи за грејање околних насеља и Пожаревца. Поред ремонтних радова на блоковима у току летњег периода, обављени су и радови на измењивачко-пумпној станици у циљу обезбеђивања поузданости њеног рада. Радови су успешно и квалитетно завршени у планираном року. 

       Најважнији циљ у Сектору одржавања ТЕ „Костолац А“ за 2023. годину је одржавање техничке исправности производних капацитета и унапређивање њихове способности да би био достигнут што виши ниво погонске спремности, сигурности и поузданости рада. 

       Стабилност функционисања блокова А1 и А2 у зимском периоду има велики значај за Костолац и ширу околину, јер сем електричне енергије производе и топлотну за даљински систeм грејања. 

Share.

Comments are closed.

Skip to content