2018-05-14T13:33:36+02:00 14. маја, 2018. 13:33 |

В С И „ПОЖАРЕВАЦ“: Наставља се вакцинација домаћих животиња

   Ветеринарски специјалистички институт„Пожаревац“ и током ове године наставља да обавља своје редовне послове и да спроводи активности праћења, сузбијања и искорењивања заразних и паразитарних болести домаћих животиња и зооноза.На епизоотиолошком подручју Института, на територији два управна округа: Браничевског и Подунавског, ветеринарске организације овлашћене од стране Министарства пољопривреде за спровођење послова по Програму мера, вршиће и ове године вакцинацију говеда против нодуларног дерматитиса, говеда и оваца против плавог језика, свиња против класичне куге свиња и паса и мачака против беснила. ВСИ „Пожаревац“ је обезбедио неопходне количине вакцина како би се послови вакцинација несметано обављали.


ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА И КОНТРОЛА НАМИРНИЦА

У складу са пословима предвиђеним Програмом мера за 2018.годину, у сектору за лабораторијска испитивања врше се дијагностичка испитивања узорака крви пореклом од говеда и оваца на присуство одређених болести. Средства за спровођење ових испитивања обезбеђена су делом у буџету Републике Србије (говеда – еnzootskaleukoza и bruceloza, овце – bruceloza, приплодниовнови – brucelaovis), а за поједина испитивања, која ће се вршити код приплодних овнова и јарчева који се користе за природни припуст (maedivisna, Q-грозница, kaprinivirusni artritis и еncefalitis), трошкове испитивања сносе власници, истиче директорка ВСИ „Пожаревац“, вет. спец. Милица Лазић.

Поред послова које ВСИ „Пожаревац“ обавља на основу уговора са Министарством пољопривреде о поверавању послова здравствене заштите на свом епизоотиолошком подручју, Институт пружа и услуге лабораторијског прегледа у области безбедности хране клијентима са којима има склопљене уговоре о пословно – техничкој сарадњи.Редовно се спроводи и програм микробиолошке контроле намирница анималног порекла које се продају на пијацама у Пожаревцу и Костолцу на основу дугогодишњег уговора са Градом Пожаревцем, а добијени резултати потврђују оправданост и важност оваквих програма.

              АФРИЧКА СВИЊСКА  КУГА  У ОКРУЖЕЊУ

             Из ове установе подсећајуда се у окружењу појавила заразна болест – афричка куга свиња. Последњи случај дијагностикован је у Мађарској, а болест је од прошле године присутна и у Румунији. Афричка свињска куга не представља опасност за друге врсте животиња и људе, али изазива велике економске губитке. „То је вирусна, веома опасна заразна болест домаћих и дивљих свиња, код које не постоји могућност лечења нити превентивна вакцинација. Обољевају свиње свих категорија и код свих оболелих јединки крајњи исход је угинуће.Болест се шири зараженом храном и водом, превозним средствима, одећом и обућом, лешевима угинулих и закланих животиња, инсектима, глодарима. Зато је неопходно да држаоци свиња не хране свиње помијама, да спрече директан контакт својих животиња са дивљим свињама, одржавају хигијену одеће, обуће и опреме коју користе, поставе дезобаријере испред објеката у којима су смештене животиње и обавезно пријаве сваку болесну или угинулу домаћу и дивљу свињу надлежном ветеринару.

У сарадњи са ветеринарском инспекцијом, ветеринарским службама, ловачким удружењима, стручњаци ВСИ „Пожаревац“ предузимају свакодневно низ активности у циљу упознавања јавности са природом ове заразне болести, одговорностима и обавезама, како би се ризик од могућепојаве и насталих штета смањио на најмању могућу меру, каже доктор ветеринарских наука Милена Живојиновић.

На сајту Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде налазе се информације, брошуре и упутства намењена за произвођаче, ветеринаре, ловце и све заинтересоване стране о афричкој кугисвиња http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/аfricka-kuga-svinja