2019-11-04T12:35:14+01:00 4. новембра, 2019. 12:35 |

Вaтрогасна јединица „ТЕ- КО Костолац“:Већина интервенција ван огранка

Ватрогасна јединица костолачког огранка ЕПС од почетка 2019. године имала је 90 интервенција. Од тога 20 на депонији смећа у Костолцу. Већина интервенција се одвијала ван круга огранка, на све бројнијим дивљим депонијама смећа које људи пале, а пожар се касније брзо шири.

– Ватрогасна јединица огранка „ТЕ-КО Костолац“ добро је покривена возилима и у свом раду користи модерна средства и опрему за гашење пожара. У јединици немамо довољно људи, јер је део наших радника отишао у пензију, а уместо њих нису ангажовани нови ватрогасци. Тренутно у свакој смени имамо по два ватрогасца мање него што је потребно. Обим посла се проширио, јер се шири коп „Дрмно“ и повећава број објеката у кругу обе термоелектране. Добра је ствар што је део запослених, који у огранку раде са уљима, мазивима и горивом, прошао обуку и полагао испите из противпожарне заштите, чиме је повећан број људи оспособљених да делују у случају пожара, каже Саша Делић, командир ватрогасне јединице огранка „ТЕ-КО Костолац“.

Он наводи да је потребно да се у наредном периоду изграде и обнове приступни путеви ка свим локацијама у „ТЕ-КО Костолац“ како би ватрогасна јединица могла да приђе возилима приликом интервенције. Приоритетан задатак ватрогасне службе је да чува енергетске објекте, међутим, ова служба често интервенише и ван круга, а број таквих интервенција је највећи.

Закон о заштити од пожара забрањује спаљивање остатака стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору. Забрањено је и ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним, видно обележеним местима.

За непоштовање законских мера заштите од пожара предвиђене су прекршајне казне у износу од 300.000 до 1.000.000 динара за фирме, за одговорну особу у фирми од 10.000 до 50.000 динара, за предузетника од 150.000 до 500.000 динара и за грађане у износу од 10.000 динара. Уколико пожар проузрокује штетне последице по живот или имовину већих размера, виновници подлежу и кривичној одговорности.

                                                                                                                                  Р.Н.