2020-04-14T12:15:11+02:00 14. априла, 2020. 12:15 |

Велико Градиште: Дозволе за кретање

Грађани којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа за пружање услуга  неге болесног лица, помоћи у кући и персоналног асистента, потребно је да се захтевом обрате локалној самоуправи и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Лица којима је потребна ова врста помоћи потребно је да поднесу захтеве са одговарајућом медицинском документацијом као и ЈМБГ и местом кретања за особу која пружа помоћ, поштом на адресу Општинске управе Општине Велико Градиште, Житни трг бр.1 или електронским путем на е-адресу: milavesna06@yahoo.com .