2020-05-28T09:12:10+02:00 28. маја, 2020. 09:12 |

Велико Градиште: Пријаве за избор најбољег студента

Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента. Рок је 10. јун.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента са оствареном просечном оценом током студија изнад 9, уз услов да исти нису губили годину током студирања.

Уз пријаву доставити: потврду о уписаној години студија, потврду о оствареној просечној оцени у току студирања и доказ о пребивалишту.

Пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми, доставити Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште, најкасније до 10. јуна 2020. године.

Контакт телефони: 012/ 662-179, 069/ 801 7700 Сања Стојадиновић