Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента. Рок је 10. јун.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента са оствареном просечном оценом током студија изнад 9, уз услов да исти нису губили годину током студирања.

Уз пријаву доставити: потврду о уписаној години студија, потврду о оствареној просечној оцени у току студирања и доказ о пребивалишту.

Пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми, доставити Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште, најкасније до 10. јуна 2020. године.

Контакт телефони: 012/ 662-179, 069/ 801 7700 Сања Стојадиновић

Share.

Comments are closed.

Skip to content