У свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште представљен je пројекат уградње соларних панела на објекат основне школе и предшколске установе у Великом Градишту.

Презентацију су, осим локалне самоуправе, организовали Фондација за отворено друштво и Енергетска задруга Енергопионир, а скуп је уједно означио и почетак активности информисања и испитивања задовољства грађана овим пројектом и мерама улагања у енергетску ефикасност.

Пројекат суфинасира Фондација за отворено друштво, у сарадњи са Министарством рударства и енергетике и у оквиру истог биће уграђени соларни панели за производњу електричне енергије на оба објекта, укупне вредности 3.500.000 динара.

Улагање у енергетску ефикасност објеката јавне намене представља вишенаменски пројекат који, осим што доприноси енергетској ефикасности, доприноси и заштити животне средине, финасијским уштедама и унапређењу јавне инфраструктуре, а индиректно и унапређењу мера здравствене заштите, заштите природних добара и популационе политике.

Очекивана годишња уштеда је 20% на сваком од ова два објекта у енергетском смислу, што у финасијском смислу значи уштеду од оквирно 350.000 динара.

Ова средства ће од остварене уштеде бити искоришћена посебним програмом за постицање активности и мера за боље разумевање значаја обновљивих извора енергије, учење о чистим и обновљивим енергијама и за суфинасирање локалних  еколошких акција.

Share.

Comments are closed.

Skip to content