2020-11-17T09:48:24+01:00 17. новембра, 2020. 09:48 |

Велико Градиште: Рад са грађанством у складу са препорукама

На основу препоруке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште Општинска управа одлучила је да се, у циљу спречавања ширења заразе и заштите вашег здравља и здравља запослених, у згради Општине Велико Градиште ограничи рад je са грађанством, изузев у хитним ситуацијама и предметима у којима је неопходно присуство странке.


 

За послове из надлежности Општинске управе:

Одељење за општу управу – Весна Милановић, путем телефона 012/660-122, 069/8017712 и мејла milavesna06@yahoo.com .

Одељење за локални и економски развој – Александар Игњатијевић, путем телефона 012/662-134, 062/667440 и мејла acaignjat.ovg@gmail.com .

Одељење за финансије – Јелена Пантић, путем телефона 012/661-278, 069/8017702 и мејла finansije@velikogradiste.rs .

Одељењe за урбанизам и имовинско правне послове – Стефан Стевић, путем телефона 012/676-106, 060/7222040 и мејла urbanizam@velikogradiste.rs .

Одељење локалне пореске администрације – Горан Костић, путем телефона 012/660- 126, 069/8047666 и мејла lpa@velikogradiste.rs .

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове – Сузана Ђорђевић, путем телефона 012/662-179, 062/8074823 и мејла suzana.djordjevic@velikogradiste.rs и suzana.milo@yahoo.com .

Одељење за инспекцијске послове – Сузана Васиљевић, путем телефона 012/662-588, 069/8017677 и мејла inspekcija@velikogradiste.rs .

За послове из надлежности председника општине, путем телефона 012/662- 120 и мејла office@velikogradiste.rs.

За послове из надлежности Пореске управе, путем телефона 012/661-097 suzana.vucic@purs.gov.rs .

За послове из надлежности Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац – контакт Данијел Живановић, путем телефона 012/662-955, 063/557794 и мејла csrvg@mts.rs.