2021-07-27T08:59:50+02:00 27. јула, 2021. 08:59 |

Велико Градиште реализовало Програм Exchange 5

Програм Европске уније Exchange 5, у чијој је реализацији учествовала и општина Велико Градиште, успешно је окончан одржавањем завршне конференције у Београду.

Четворогодишњи Програм спроведен је као пета фаза развојне подршке ЕУ непосредно намењене локалним самоуправама. Стручни тим Програма је, кроз реализацију грант шеме, пружање стручне подршке градовима и општинама и уз њихову сарадњу, достигао планиране циљеве.

Програм, укупне вредности 4,75 милиона евра, реализован је кроз две компоненте од којих је прва била управљање имовином локалне самоуправе које су добиле експертску подршку, а друга – програмско и капитално буџетирање на локалном нивоу и повезивање са оквирима развојног планирања са свеобухватном подршком у процесу програмског и капиталног, родног буџетирања и за унапређивање транспарентности буџета. Како је наводено на сајту СКГО, у оквиру Програма, осим градова и општина изабраних на конкурсу, појединим активностима подршке биле су обухваћене све локалне самоуправе у Србији – кроз акредитоване обуке за управљање имовином и инструктивне семинаре за различите фазе буџетског циклуса у складу са Законом о буџетском систему и методологијама прописаним од Министарства финансија, те континуирану саветодавну помоћ за специфична питања из обе програмске области.

На конференцији су представљени и кључни елементи и постигнућа по компонентама Exchange 5, уз доделу захвалница градовима и општинама који су били директни корисници подршке, а премијерно је емитован и филм о искуствима локалних самоуправа и унапређењима оствареним у локалним заједницама кроз овај програм.