Градска управа Града Пожаревца данас од Министарства државне управе и локалне самоуправе је добила средства у износу од 2.600.000. динара. Ова средства су додељена као награда за „Најбољу градску управу у 2019. години“.

 


 

Ова награда је додељена као пример добре праксе под називом „Одговорно управљање јавном својином Града Пожаревца“, за област одговорност и владавина права.  Град Пожаревац одзвао се јавном позиву министарства државне управе и локалне самоуправе који је био објављен почетком ове године.

Симоновић потписује уговор

Александар Симоновић, начелник Градске управе Града Пожаревца приликом данашњег потписивањем уговора није крио задовољство чињеницом да су из надлежног министарства препознали рад и залагање локалне самоуправе на подизању стандарда и квалитета из поменуте области.

– По доношењу законских и подзаконских прописа надлежно одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца у протеклом периоду прикупило  је целокупну документацију за 16.000 непокретности који су предмет јавне својине Града Пожаревца, од којих су за 14.500 непокретности поднети захтеви и извршен упис права јавне својине Града Пожаревца у јавне књиге града. Овде је реч о пословним просторијама, становима, грађевинском земљишта… – рекао је Симоновић и посебно апострофирао шта су користи од поменутог уписа:

– Тиме се стварају предуслови за активно располагање стварима у јавној својини Града Пожаревца, чиме се омогућава да различите групе заинтересованих остваре одговарајућа права.  Ово је поготову значајано за коришћења станова од стране лица која су у стању социјалних потреба и лицима из рањивих група.

Додатан бенефит по речима Симоновића је тај да су сви прикупљени подаци о непокретностима који су предмет јавне својине доступни  заинтересованим грађанима:

– Прикупљени подаци унети су у катастар непокретности, тако да на њиховом порталу (е – катастар непокретности) могу да се добију све информације о предметној непокретности као и постојању других информација.

Добијена средства биће утрошена за финансирање активности које би довеле до потпуне реализације прикупљања података и уписа непокретности које су у јавној својини Града Пожаревца.

Share.

Comments are closed.

Skip to content