2021-02-04T09:33:19+01:00 4. фебруара, 2021. 09:33 |

Веритасу средства за услугу личног пратиоца

Комисија за вредновање поднетих пријава за пилотирање услуге личног пратиоца за 2021. годину донела је одлуку да се ова услуга повери удружењу Веритас из Пожаревца. Лични пратилац је услуга социјалне заштите и подразумева подршку детету у кретању, одржавању личне хигијене, храњењу, облачењу и комуникацији са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу.

Конкурс је расписан за период jануар – aвгуст, а висина одобрених средстава „Веритас“-у износе 25 000 000 динара.

На територији града Пожаревца услуга  личног пратиоца детета са посебним потребама пружа се за 44 детета.