2020-10-08T09:29:28+02:00 8. октобра, 2020. 09:24 |

Вежбе гађања на Песковима до 28. октобра

Јединице Војске Србије наставља гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу Пескови“, у рејону села Кусића (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана  8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27. и 28. октобра ове године.

 


      Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

    -Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

    -У данима гађања забрањен је боравак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК „Пескови“).

      -Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

        

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976, наводи се у саопштењу Центра за обуку копнене војске Пожаревац.