2018-05-27T23:44:05+02:00 27. маја, 2018. 23:44 |

Вирус бронзавости парадајза

Вирус бронзавости парадајза (Tomato spotted witt virus, TSWV) један је од најраспрострањенијих биљних вируса. Сусреће се на великом броју домаћих, гајених и коровских, као и украсних биљака.

Овај вирус припада групи економски најважнијих и најдеструктивнијих вируса, нарочито у производњи парадајза, паприке, салате, дувана и украсних биљака.


             Симптоми TSWV могу бити веома разноврсни и различити на једној истој биљној врсти зависно од услова спољне средине, али и од сорте, старости биљке и времена инфекције. На парадајзу симптоми се могу наћи на листу, стаблу, петељкама и плодовима. На листовима, нарочито млађим, долази до појаве ситних, браонкастих пега, до задебљања нерава због чега се лист наборава и увија. Некроза се јавља и на петељкама и стаблу, након чега најчешће пропада цела биљка. Појава симптома на плодовима значајно утиче на њихову тржишну вредност. На зеленим плодовима јављају се некротични прстенови и шаре неправилног облика, док су те пеге на зрелим плодовима углавном беле, бледоцрвене, оивичене концентричним прстеновима. Честа је појава неравномерног сазревања плодова.

Основни начини ширења вируса бронзавости парадајза су векторима (инсектима-трипсима) или зараженим садним материјалом. Исхраном трипса на зараженим биљкама (гајеним или коровским), трипс усваја и вирус који се умножава у његовом телу. Исхраном на другој, здравој биљци трипс преноси вирус, те и та биљка постаје заражена. Други начин ширења могућ је садњом зараженог расада.

Обзиром да сузбијање вируса није могуће, мере борбе огледају се у смањењу популације трипса, коришћењуздравог расада, уништавању коровских, као и заражених биљака. Препорука за сузбијање трипса је примена препарата на бази активних материја:спиносад (Laser 240 SC у дози 0,6 л/ха), форметанат-хидрохлорид (Dicarzol 50 SP у дози од 1 кг/ха) или диметоат (Perfekthion или Dimetogal у дози од 0,075-0,1 %).

Невена Ристић, маст.инг.