2017-08-23T18:14:23+02:00 23. августа, 2017. 18:14 |

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ : Диплома призната у иностранству

IMG_7152Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу је једина државна акредитована високообразовна институција у Источној Србији. Основана је 1979. године и од тада, пуних 37 година школује електро, машинске и пољопривредне  инжењере. Традиција школе указује, пре свега, на квалитет наставе и образовања.  Диплома ВТШСС је призната у иностранству.

             Основне струковне студије трају три године и засноване су на Болоњској декларацији. После завршених основних струковних студија студенти постају струковни инжењери и стичу право уписа специјалистичких студија у трајању од једне године. Након завршетка стичу звање специјалиста – струковни инжењер.

             Висока техничка школа струковних студија је ове године у фази акредитације мастер струковних студија. Акредитација ће омогућити садашњим и будућим студентима да управо овде, након три године основних студија кроз две додатне године стицања звања и усавршавања, стигну до мастер дипломе:

Vladan Djulakovic             -Наша школа као једина државна високообразовна установа на подручју Браничевског округа и Источне Србије испуњава све услове за акредитацију програма мастер студија и пошто смо у поступку, очекујемо да од наредне школске године почнемо да уписујемо наше и студенте других факултета на виши степен академског звања у складу са Болоњском декларацијом. Школа је обезбедила све услове укључујући и кадровске, каже др Владан Ђулаковић, директор.

             На школи предаје у звању професора 23 доктора наука. У наставу је укључено 9 магистара наука, 1 специјалиста и 7 доктораната. Зграда школе просторно одговара извођењу наставе и добро је опремљена лабораторијама и савременим средствима за одговарајуће програме.

                                  УСЛОВИ УПИСА И НАЧИН СТУДИРАЊА

              Студијски трогодишњи програми су актуелни и атрактивни: рачунарство и информатика, енергетика, нутриционизам, прехрамбена технологија, заштита биља, заштита животне средине, производно машинство и пројектовање рачунаром.

              -За ове студијске програме постоји доста интересовања како због актуелности тако и због могућности запошљава у јавном сектору, привреди и самосталном преузетништву, каже директор школе др Владан Ђулаковић. Студенти у Пожаревац стижу из доста широког окружења и ван Браничевског округа, из Борског, Подунавског, Јужнобанатског, Банатског и Средњебанатског округа као и из Шумадије.

             Други уписни рок за прву годину студија почиње 1. септембра пријављивањем студената. Полагање пријемног испита, у зависности од студијске групе, организује се из математике која је обавезна за машинство и електротехнику, док за остале групе може да се направи избор између математике, биологије и хемије. Пријемни испит се полаже 5. септембра. Осим на буџетске студије, Висока техничка школа уписује и самофинасирајуће студенте. Висина школарине за прву  годину је 55 000 динара и плаћа се током девет месеци. За самофинасирајуће студије остала су непопуњена места на свим студијским групама, а на буџету места има само за машинство (8) и пољопривреду – заштиту биља (13).

             Рад студената се прати током извођења наставе што омогућава прикупљање поена и ефикасније полагање испита. Услов да се упише наредна година је за студенте на буџету 48, а за самофинасирајуће студенте 37 од максималних 60 бодова. Студент сам бира предмете које ће да прати на својој студијској групи.

             Осим редовне наставе студентима се омогућава да се укључе у пројекте и истраживања, које ова високообразовна институција ради и имплементира не само на подручју и за развој Пожаревца већ целе Србије.

                        Од оснивања до данас дипломирала  3.284 студента

          Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу основана је 1979. године и до данас је једина високошколска установа у Браничевском округу чији је оснивач Република Србија. Дугогогодишње постојање указује на традицију и квалитет у образовању. Од оснивања до данас на њој су дипломиралa 3284 студента.

 

К О Н К У Р С –ДРУГИ УПИСНИ Р ОК

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац у прву годину студија за школску 2017/2018годину уписује  укупно 130 студената и то за следеће студијске програме:

 

  Буџет Самофинансирајући
Машинство 8 27
Електротехника и рачунарство / 21
Пољопривреда-заштита биља 13 17
Прехрамбена технологија и нутриционизам / 17
Заштита животне средине / 27
укупно 21 109

 

Пријављивање кандидата је 01.09. 2017.г04.09.2017. године у просторијама школе од 8-14 часова.

Полагање пријемног испита:    
                  Математика 05.09.2017. од 9-11ч
                  Биологија 05.09.2017. од 12-14ч
                  Хемија 05.09.2017. од 12-14ч
     
Јединствена ранг листа   06.09.2017.
Приговор на ранг листу   06.09.2017. до 14ч
Коначна ранг листа   07.09.2017.
Упис кандидата   11.09.2017.г. и 15.09.2017.г

За пријављивање кандидати подносе уз пријавни лист:

 • сва сведочанства о завршеној средњој школи
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • извод из књиге рођених
 • 3000,00 дин. за полагање пријемног испита на жиро рачун 840-1180666-85.

За пријављивање се могу поднети фотокопије докумената уз оригинале на увид.

За упис кандидати подносе:

 • оригинал сведочанства о завршеној средњој школи
 • оригинал дипломе о завршеном средњем образовању
 • извод из књиге рођених
 • лекарско уверење
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун школе
 • 840-1180666-85 у износу од 55.000 динара

Школарина се може уплатити у 9 рата:

прва рата приликом уписа 15. 000,00 дин
осам рата по 5.000,00дин. до15. у месецу, почев од октобра 40.000,00 дин
  укупно 55.000,00 дин.

 

–     два обрасца ШВ-20,(налазе се у просторијама школе)

 • индекс, -500,00 динара на жиро рачун школе(840-1180666-85)
 • две фотографије формата 4×6 цм.
 • попуњен анкетни лист (добија се у школи)

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

 

  ВТШСС Пожаревац