Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац је у 2019. годину ушло са укупно 18 значајних пројеката који корисницима треба да обезбеде још квалитетније водоснабдевање, али и каналисање отпадних вода. Очување водних ресурса кроз заштиту водоизворишта, рационална дистрибуција и затим, одвођење отпадних вода и даље су приоритетни задаци предузећа. За ове пројекте  Град Пожаревац је из буџетског фонда за заштиту животне средине и буџета издвојио суму од 306.660.774 динара.

 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОИЗВОРИШТА „ЛОВАЦ“

            „Ловац“, водоизвориште са кога се снабдева Костолац саграђено је у време немачке окупације у Другом светском рату. Последњих година капацитет бунара је ограничен на 50 литара воде у секунди. Реконструкцијом водоизворишта повећао би се његов капацитет на 70 секундних литара али и поправио квалитет воде смањењем елеманата попут мангана, гвожђа, амонијака и нитрата, каже за „Реч народа“ Владимир Стојимировић, директор ЈКП „Водовод и канализација“:

-Инвестиција је у плану од 2014. године, према пројектној документацији градиће се постројење за пречишћавање подземних вода и за добијање воде за пиће са изворишта „Ловац“ у Костолцу. Тај пројекат је сада покренут, извођач радова је Институт „Јарослав Черни“ као и за израду студије о процени утицаја на животну средину за то водоизвориште. Покренута је и израда елабората о зонама санитарне заштите, што је значајно за ово водоизвориште. Имамо извођаче за сва три посла и очекујемо да у наредна два месеца добијемо комплетну пројектну документацију. Упоредо, заједно са Градском управом, покушавамо да решимо имовинско правне односе и ту смо поприлично близу решења.

Због угрожавања воде нитратима, за „Ловац“ ће се пројектовати мини постројење реверзне осмозе.

Зелено светло за даљински систем 

ЈКП „Водовдод и канализација“ је од републичке ревизионе комисије добило „зелено светло“, односно позитивно мишљење за генерални пројекат за градско постројење за прераду отпадних вода. Посао је по јавној набавци добила фирма „Ехтинг“ и до краја маја, уз потпуну пројектну документацију, извођење радова на објекту требало би да отпочне. Систем даљинског управљања, СКАД, који треба да обезбеди надзор над свим деловима мреже, озбиљан је пројекат у који се улаже 42 милиона динара.

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ

Jедан од већих пројеката ове године је и реконструкција црпне станице 3 која се налази на углу Стишке и Партизанске улице у Пожаревцу и скупља отпадне воде из читавог градског језгра и одатле их одводи на централни колектор. То је уједно и главна црпна станица за Пожаревац. Вредност овог посла је око 50 милиона динара, а радови увелико одмичу:

-Са радовима смо негде прешли прву трећину, каже директор Стојимировић. До сада је финансијски реализовано око 42 одсто инвестиције, док смо физички на терену, реализовали близу половине радова. Сва опрема је већ набављена и налази се у магацину ВИК-а, и у наредних месец и по дана се очекује њена уградња.

Поред црпне станице 3 у Пожаревцу, у плану је и реконструкција две црпне станице у Костолцу и то у Партизанској улици и у насељу Канал. По речима директора, пројектна документација је припремљена, грађевинске дозволе такође, и ових дана уследиће расписивање јавне набавке за извођаче радова.

                                                                                                                           Д. Д.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content