Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ у Пожаревцу позива све кориснике да измире своја дуговања која имају према овом ЈКП-у за пружену комуналну услугу испоруку пијаће воде и одвођење отпадних вода.

 

Уколико своју обавезу не измире по примљеној опомени пред искључење и утужење у предвиђеном року, биће искључени са јавне водоводне мреже или утужени, што ће додатно увећати трошкове корисника.

Share.

Comments are closed.

Skip to content