Јединице Војске Србије 10. фебруара, у времену од 8 до 15 часова, изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“.

Овај простор захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега на означеном простору у наведеном времену.

Полигонски, вежбовни простор на коме ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави на означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско – експлозивних средстава, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице дужно је да о томе одмах обавести најближе органе полиције или команду ЦО Ков у Пожаревцу.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.

Све информације о гађању могу се добити у команди ЦО КоВ у Пожаревцу.

Share.

Comments are closed.

Skip to content