2018-07-10T12:38:16+02:00 10. јула, 2018. 12:38 |

Војне вежбе на Могили

Јединице Војске Србије изводиће 26. јула вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Заказане су за време од 07,00 до 18,00 часова, на простору поменутог полигона који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.

Отуда се забрањује кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

Све информације о реализацији могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави у означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско-експлозивних средстава, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или Команду ЦО Ков у Пожаревцу.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.