Јединице Војске Србије, 26. и 27. марта, од 8 до 15 часова, на простору полигона „Могила“ који обухвата Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо, изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору, у наведеном времену.

Полигонски – вежбовни простор у оквиру којег ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

У току извођења вежби, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију, или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави на овом простору. Најстроже је забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско – експлозивних средстава, опасних по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице дужно је да о томе одмах обавести најближе органе полиције, или Команду ЦО КоВ у Пожаревцу.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.

Све информације о извођењу вежби могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.

Share.
Leave A Reply

Skip to content