Долазак јесени  крајње је време за финалну припрему садње воћних засада. Након одабира локације, извршене агрохемијске анализе земљишта и припреме земљишта, правилан избор садница има пресудан значај за њихов даљи раст и развитак. Саднице воћака морају да испуњавају следеће услове:Окуланти морају да имају најмање три скелетне жиле, са најмањом дужином од 10цм. Дужина надземног дела треба да износи најмање 3cm, а пречник изнад кореновог врата најмање 6 мм.    

            Једногодишње воћне саднице морају имати коренов систем са најмање пет основних жила, а саднице ораха најмање три основне жиле. Дужина сваке жиле мора да износи најмање 20цм. Дужина надземног дела садница јабуке, крушке, дуње, шљиве, кајсије, трешње и бадема мора да има најмање 1м, брескве, вишње, крушке на дуњи, јабуке на слабо бујним подлогама и леске најмање 70cm, а ораха 40cm. Пречник саднице непосредно изнад спојног места не сме бити мањи од 10mm, а пресек спојног места треба да буде зарастао најмање 40 одсто.

             Саднице морају да буду потпуно здраве и без механичких оштећења. Као доказ томе, поред визуелног прегледа, служиуверење о здравственом стању пољопривредног усева за производњу семена, објеката за производњу расада и садног материјала вишегодишњих биљака, које издају овлашћене организације.

           Као докуменат о чистоти сорте служи Сертификат о производњи садног материјала, који издаје Министарство пољопривреде и заштитеживотне средине Због свега овога саднице воћака треба набављати код регистрованих расадника за производњу садница воћа.

Сертификат о производњи садног материјал (фотокопија), уверење о здравственом стању садног материјала (фотокопија), декларацију (оригинал), издаје прозвођач односно продавац. Отпремницу (оригинал) издаје прозвођач односно продавац, рачун (оригинал) издаје прозвођач односно продавац, уверење о здравственом стању пошиљке биља у унутрашњем промету (транспортно уверење) (оригинал), издаје фитосанитарниинспектор. Ова документација је нарочито битна приликом конкурисања за подстицајна средства за подизање вишегодишњег засада воћа.

           Са садницама треба поступати крајње опрезно, да се не би приликом руковања механички оштетиле, осушиле, измрзле или помешале сорте.  С тим у вези мора да се уради следеће: саднице од добављача узимати одмах након вађења, извршити контролу стања садница, приликом утовара водити рачуна да саднице буду правилно слагане у превозно средство да се механички не оштете и да се до места сађења транспортују што је могуће брже. Веће количине садница транспортују се хладњачама или камионима са цирадаом. Саднице не треба транспортовати по мразу. Ако су дуже време транспортоване онда њихов корен пре садње треба потопити у чисту воду и у њој држати 12-14 сати, како би се освежиле.

            Ако се из било ког разлога саднице не посаде одмах после преузимања, онда их треба добро утрапити и обезбедити од исушивања, изрмрзавања, глодара, стоке и нежељених посетилаца.

             Новембар је месец најпогоднији за подизање нових засада воћака.За све информације пољопривредници се могу обратити у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Пожаревац.

.

Милена Зафировић Стојановић, дипл. инг.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content