Једно од бројних удружења којe представља сервис особама са инвалидитетом, a  захваљујући којем се на једном месту могу добити све потребне информације о могућностима остваривања законских права, помоћи и подршци јесте Друштво за церебралну и дечију парализу у Пожаревцу. Ова организација основана је 17. децембра 1980. године, на захтев родитеља, као друштвено – хуманитарна, нестраначка, невладина и непрофитабилна организација. Тренутно се на евиденцији Друштва налази 191 редован члан, али број је много већи уз родитеље и друга лица, стручњака разних профила који својим радом помажу да се тешка и комплексна проблематика реши на најбезболнији начин.

Општи циљеви удружења односе се на пружање услуга и стручне помоћи особама са инвалидитетом оболелим од церебралне и дечије парализе и њиховим породицама у остваривању права у свим животним сферама, како би се побољшао квалитет њиховог живота.

Када је реч о специфичним циљевима, у њих спада обезбеђивање права из система социјалне и здравствене заштите, рехабилитација и набавка ортопедских помагала, правна заштита деце и породице, васпитање и образовање, запошљавање, пензијско и инвалидско осигурање, елиминисање баријера и дискриминације…

По речима секретарке ДЦДП Пожаревац Радмиле Стјеповић, Друштво у својој мисији има за циљ да уклони баријере које особе са инвалидитетом спречавају да постану равноправни активни чланови у друштву.

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА

Програмске активности покривају све сегменте живота и рада чланова, намењени су свим узрастима како појединцима, тако и групама, али и породици у целини.

-Све акције одвијају се плански и континуирано и између осталог обухватају области социјалне и медицинске заштите, рехабилитације, образовања, запошљавања и радног ангажовања, ту су и културно – просветне и спортско – рекреационе активности, као и саветодавно – едукативне акције за ОСИ и родитеље, нагласила је Стјеповић, која је о најзначајнијим резултатима досадашњих пројеката рекла:

-Сервис услуга са редовним програмским активностима ДЦДП, пројекат је спроведен у претходних шест година. Најзначајнији резултати односе се на јачање капацитета и потенцијала чланова са церебралном и дечијом парализом, затим на јачање капацитета и ресурса удружења, повећање квалитета социјалних услуга и степена развоја стандарда сервиса подршке, као и на повећање запослености. Прошле године реализован је програм којим је обезбеђен сервис персоналних асистената, као служба подршке за особе са тешким телесним  инвалидитетом. У оквиру овог програма организована је обука намењена особама са инвалидитетом са циљем да постану самосталне, добри послодавци и менаџери, док би им персонални асистенти помагали. Један од задатака јесте и смањење незапослености, како корисника, тако и особа без инвалидитета, који би радили као персонални асистенти, додала је Стјеповић.

Током претходних година Друштво је било веома активно о чему сведоче продрами као што је „Клуб ОСИ са програмским активностима“ (2013 – 2018) који је допринео  реализацији стимулативних и инклузивних програма и радионица у циљу социјалне интеграције, инклузији особа са инвалидитетом, подизању нивоа свести заједнице о њима, али и самих особа са инвалидитетом о правима и положају. Програми „Превазиђимо баријере и страхове 2013. и 2014.“, „Оснажени за боље сутра 2015.“, „Активни чланови заједнице 2017“ и „Солидарност у акцији 2018“, донели су резултате као што су остваривање радног стажа ОСИ и других права из радног односа, обезбеђивање новчаних средстава за живот ОСИ и њихових породица, јачање способности и капацитета ОСИ, повећање самопоуздања и  вредновања и већу социјалну укљученост.

-Један од најзначајних пројеката односи се на пилотирање услуге „Дневни боравак за одрасле особе са инвалидитетом“, реализован 2014. године. Резултат програма јесте успостављање и развој методологије Дневног боравка за одрасле ОСИ, чиме су се створили услови за останак у породици и непосредном окружењу, што има за дугорочни циљ да допринесе побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом и њихових породица, подсетила је Стјеповић.

 

НЕОПХОДНА САРАДЊА НА СВИМ НИВОИМА

 ДЦДП Пожаревац настоји да одржава континуирану сарадњу са институцијама, како на локалном, тако и на државном нивоу. Сарадња на локалу остварује се континуирано, међутим,  проблем је како подићи свест доносиоца одлука, представника локалне самоуправе, поготово у ситуацијама када долази до промене у персоналу задуженом за питања из социјалне политике.

-Дугогодишња настојања удружења наишла су на позитиван одговор од стране Градске управе средином 2014. године када су Друштву додељене просторије под вишегодишњи закуп у Улици 27. априла бб. Уз заједнички ангажман, недавно је уклоњена архитектонска баријера и постављена адекватна прилазна рампа за ОСИ у инвалидским колицима. Одмах након тога прикључене су комуналне инсталације и монтиран клима уређај. Овоме је поред локалне самоуправе у највећој мери допринео и донатор Друштва, компанија „МИНЕЛ – ЕНИМ“ из Смедерева,  рекла је Стјеповић уз напомену да је сарадња  и са осталим државним институцијама у протеклом периоду била на задовољавајућем нивоу.

Осим сарадње са матичним савезом, на локалу је кључна сарадња са сродним организацијама које се баве проблематиком и заштитом интереса особа са инвалидитетом. Најинтензивнију сарадњу Друштво остварује са међуопштинским удружењима: цивилних инвалида рата, удружењем глувих и наглувих, о слепих и слабовидих, Осмим даном, као и са пожаревачком организацијом Црвеног крста.

 

ЗА САМОСТАЛНОСТ И УКЉУЧЕНОСТ У ЗАЈЕДНИЦУ

Један од приоритетних задатака за наредни период биће даља имплементација услуге персоналне асистенције, што је у сагласности са важећим Локалним акционим планом чији је основни  принцип социјална интеграција и једнаке могућности. Управо ови принципи акције најбоље се одражавају у Сервису персоналне асистенције. Нажалост, персонална асистенција, као организован сервис услуге социјалне заштите на територији Града Пожаревца још увек није установљен у оквиру програмског финансирања, што би гарантовало финансијску одрживост услуге.

-С обзиром на то да је Друштво и у претходном периоду, реагујући на потребе корисника, врло успешно уводило посебне програме, сматра да је у могућности да кроз овај пројекат постигне очекиване ефекте, а то су обезбеђена подршка особама са инвалидитетом у одржавању и унапређивању квалитета њиховог живота кроз одржавање што већег степена самосталног живота, уз активно учешће у заједници. Обавеза и план удружења је да у наредном периоду, најкасније до истека актуелног ЛАП за ОСИ, обезбеди лиценцу за пружање ове услуге из система социјалне заштите, јер у протеклом периоду и током ове године реализује се уз подршку партнерског удружења „Воља за животом“ из Велике Плане, која поседује лиценцу.

Share.

Comments are closed.

Skip to content