2019-12-18T15:25:38+01:00 18. децембра, 2019. 15:25 |

ЖАБАРИ: Буџет у складу са реалним проценама прихода

На последњем овогодишњем скупштинском заседању у Жабарима којим је председавао Дејан Адамовић, најпре је разматрана, а затим са 28 гласова за и усвојена одлука о буџету Општине за 2020. годину. Планирани износ буџета износи 328.046.000 динара, од чега су текући приходи и примања на нивоу од 307.188.000 динара, а остатак су средства финансијског дефицита у износу од 20.858.000 динара који ће се обезбедити и покрити из неутрошених средстава из претходне године. Наиме, ради се о јавним инвестицијама које су планиране или започете у овој години, а чија реализација ће бити настављена током 2020. године.

-Највећи део прихода од 183.342.000 динара чине ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине. Тај износ у односу на 2019. годину није промењен и чини 57 одсто буџета, док 30 одсто буџета ( 94.948.000 динара) чине порески приходи. У планирању буџета кренули смо од реалне процене наших прихода и тиме се руководили код расподеле расхода на буџетске кориснике. Тако, код директних буџетских корисника скупштинска позиција износи 14.372.025 динара, раздео председника Општине 14.755.000 динара, Општинског већа 9.650.000 динара, општинског правобраниоца 2.535.000 динара. Највећи део функција локална самоуправа обавља преко Општинске управе и на овом разделу располагаће се са 227.889.585 динара. Индиректни корисници буџетских средстава су: Народна библиотека, Центар за културу, Туристичка организација, Предшколска установа и месне заједнице. Поред ових корисника из општинског буџета финансирају се и стални трошкови основних школа, Центра за социјални рад, а учешће у расподели средстава такође имају и Јавно комунално предузеће и Дом здравља.  Непрофитне организације и удружења грађана своја прва остварују на конкурсима које  спроводи Општинска управа, истиче Дејан Адамовић, председник Скупштине општине Жабари.

И ове године буџетом су обезбеђена средства за асфалтирање улица, ревитализацију пољских путева, заштиту животне средине, развој пољопривреде, превоз ученика основних и средњих школа, стипендије за студенте, бесплатну ужину за ученике од првог до четвртог разреда и ученике из материјално угрожених породица, бесплатан боравак у вртићу за треће и свако наредно дете, једнократну новчану помоћ за рођење детета, ауто седишта за бебе, пројекат „Помоћ у кући за стара лица“, а новина ће бити издвајање новчаних средстава за вантелесну оплодњу као подршка рађању и родитељству.

Седницом је председавао Дејан Адамовић

Заменик председника Одборничке групе слободних одборника др Снежана Бајовић сматра да усвојени буџет нема довољно развојних компоненти и да се мало средстава издваја за Дом здравља, водоснабдевање, развој пољопривреде, док је са друге стране према њеним речима, непотребно много новца усмерено на поједине месне заједнице и политички систем локалне самоуправе.

Усвајању буџета претходило је доношење одлука о локалним комуналним таксама и накнадама за коришћење јавних површина. Одборници су дали зелено светло на одлуку да завршни рачун буџета Општине за 2019. годину садржи извештај екстерне ревизије, одлуку о давању назива улица и других делова насељених места, кадровски пан Општине за 2020. годину, као и на одлуке о димничарским услугама, јавним паркиралиштима и управљању гробљима и сахрањивању.

У наставку седнице усвојен је годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2020. годину чија укупна вредност износи 44.601.000 динара. Такође, дата је сагласност на програм пословања ЈКП „Комуналац“ за 2020. годину и посебан програм коришћења средстава за субвенције из буџета Општине Жабари од стране овог предузећа. Главни циљ у наредној години, према речима директора ЈКП „Комуналац“ Живорада Настића су повећање наплате воде, као и проширење капацитета изворишта и резервоара.

-На овај начин предузеће ће бити у ситуацији да уз помоћ Општине уреди сва изворишта, редовно одржава резервоаре и постојеће уређаје и системе. У току је израда пројекта за реконструкцију свих водовода и канализације у Жабарима путем финансијске помоћи Канцеларије за управљање јавним улагањима и Министарства пољопривреде, чиме ће се створити битно повољнији услови за материјално, кадровско и организационо јачање предузећа. Неопходно је да заједно са Општином радимо на легализацији свих 7 водовода, а онда у складу са Законом о јавној својини потребно је да Општина спроведе поступак регулисања имовинско – правних односа на непокретностима и водоводе и канализацију укњижи у својим пословним књигама. То је предуслов за све даље активности око израде пројеката и добијање потребих дозвола за повлачење средстава из Републике за потребе реконструкције свих водовода и канализације на нашем подручју, рекао је Настић.

За председника Општинске изборне комисије именован је Небојша Мисић, за заменика Мари Пауновић, за секретара Весна Филиповић и њеног заменика Иван Раденковић, док су остали чланови у сталном саставу: Срђан Несторовић, Драгољуб Николић, Мирослав Стојадиновић, Стефан Момчиловић, Бојан Тодоровић, Радомир Ђурић, Славиша Марјановић, Радиша Урошевић, Бранко Игњатовић, Саша Стевановић, Младен Радовановић и Димитрије Марковић.

                                                                                              Д.Динић