На седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић усвојен је извештај о реализацији буџета за првих девет месеци 2018. године. Приходи и примања, односно расходи и издаци на почетку године планирани су у износу од 309.035.000 динара, а после првог, другог и трећег ребаланса планирани буџет износи 401.862.000 динара. Кумулативно – кварталним планом буџет је планиран у износу од 326.186.000 динара. Текући буџетски приходи у прва три квартала чине масу од 206.798.000 динара, што представља 70 одсто годишњег плана, односно 94 одсто кварталног плана. Остварени приходи и примања других буџетских корисника из осталих извора износе 4.377.000 динара и на нивоу трезора остварени приходи и примања износе 211.178.000 динара.

            -Ако посматрамо остварене приходе и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године онда имамо остварење у износу од 313.345.000 динара односно 4.440.000 динара средства из осталих извора, што све заједно чини масу трезора у износу од 317.785.000 динара за временски период од јануара до септембра 2018. године, односно 79 одсто годишњег плана. По евиденцији Службе буџета укупно извршени расходи и издаци износе 207.961.000 динара, из осталих извора других буџетских корисника извршено је 3.857.000 динара, а све заједно чини извршење расхода и издатака на нивоу трезора у износу од 211.818.000 динара. То је више у односу на кумулативну табелу за 398.000 динара, што су средства која су из буџета пренета основним корисницима, али их они до 30. септембра нису утрошили. Буџетски расходи и издаци извршени су у износу од 207.563.000 динара што је 63 одсто кварталног плана, односно 51 одсто годишњег плана. Укупно извршени расходи и издаци на нивоу трезора износе 211.420.000 динара, што је 65 одсто кварталног плана, односо 53 одсто годишњег плана, рекла је Надица Ивковић, аналитичар буџета.

                        ДРАГАНА ПАУНОВИЋ  НА ЧЕЛУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

            На последњем скупштинском заседању за вршиоца дужности директора Туристичке организације Општине Жабари именована је Драгана Пауновић, мастер економиста из Влашког Дола, док је у Комисији за кадровска, административна питања и радне односе СО Жабари за председника именован Периша Стевановић из Витежева, за заменика Биљана Никодијевић из Жабара и за чланове Десимир Новаковић из Кочетина и Дејан Станојевић из Александровца.

У наставку заседања одборници су дали зелено светло на одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину,  стопама пореза на имовину,  стопи амортизације,  одређивању зона и најопремљеније зоне, коефицијентима за непокретности у зонама, изградњи телекомуникационе инфраструктуре у Катастарској општини Тићевац, допуњену одлуку о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, одлуку о погребним делатностима, допуњену одлуку о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода.

            Усвојен је годишњи план рада Предшколске установе „Моравски цвет“ за 2018/2019. годину и измена и допуна програма пословања ЈКП „Комуналац“ за 2018.  годину – ребаланс 2. Потписивањем уговора са Националном службом за запошљавање обезбеђена су средства у износу од 2.157.933 динара за извођење јавних радова на уређењу водоизворишта, базена за водоснабдевање и гробља под управом комуналног предузећа, па се овом изменом мења износ планираних прихода и расхода за текућу годину.

                                                                                                                        Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content