2019-09-27T22:39:02+02:00 27. септембра, 2019. 22:39 |

Жагубица: Без употребне дозволе за мини хидроелектране

На двадесет седмој седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић, по хитном поступку усвојен је закључак о покретању поступка прибављања непокретности објеката некадашње Фабрике одливака у својину општине Жагубица непосредном погодбом. Развојним плановима општине на овој локацији планирана је изградња индустријске зоне, а конкретно објекти који се прибављају у јавну својину биће адаптирани чиме ће се створити услови за покретање нових инвестиција и отварање нових радних места. Средства за куповину обезбедила је Влада Републике Србије, а за чланове Комисије за спровођење поступка именовани су Дејан Николић, Ненад Богосављевић и Саша Шћопуловић.

            У наставку седнице усвојен је извештај о извршењу буџета општине Жагубица за првих 6 месеци текуће године. Одлуком о буџету општине планирана су укупна примања у износу од 479.615.709 динара. До 30. јуна примања су остварена у износу од 207.152.470 динара, што чини 43,19 одсто планираних прихода. Са друге стране, укупни издаци планирани су у износу од 479.615.709 динара, а извршени су у износу од 206.708.895 динара, што чини 43,09 одсто планираних расхода.

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

            Одборници су дали зелено светло на други ребаланс буџета, а разлог за његово доношење јесу увећани приходи по основу неколико пројеката који су у току године потписани са одређеним министарствима. После ребаланса, буџет на расходној страни износи 507.515.709 динара, на приходној страни 471.415.709 динара и дефицит од 36 милиона је планиран за задуживање код домаћих банака и финансирање капиталних пројеката.

            -Ребалансом буџета увећани су приходи за средства која се враћају из Европске уније, а која су уложена у финансирање пројекта „Ватрогасци спасиоци“ у износу од 16 милиона динара и као учешћа министарства и физичких и правних лица у финансирању пројеката у износу од 7 милиона динара. Што се расхода тиче, овим ребалансом су унета три нова пројеката у којима учешће има и општина Жагубица. За први пројекат који се односи на саветодавну службу за грађане општине Жагубица, локална самоуправа партиципира са 1.803.000 динара, док је учешће ЕУ 2.010.000 динара. Следе пројекти „Промоција локалних пчелара“ где учешће општине износи 1.308.000 динара, а ЕУ 7.250.000 динара и „Реконструкција паркинга – платоа испред манастира Горњак“, где општина партиципира са 1.999.850 динара, док је учешће Министарства трговине, туризма и телекомуникација 4 милиона динара. За пројекат извођења грађевинских радова на водотоцима другог реда – заштиту насеља Медвеђица и локалне путне инфраструктуре у општини Жагубица обезбеђена су средства из Канцеларије за управљање јавним улагањима у износу од 9.965.703 динара. Такође, корисници буџета су у оквиру додељених апропријација извршили одређене мале корекције, рекао је Влада Тодоровић, руководилац Одељења за финансије у буџет.

                 Одборници су усвојили и извештај Комисије за проверу законитости спроведене процедуре издавања грађевинске дозволе за мале хидроелектране, на основу којег се налаже органима Општинске управе да не издају употребну дозлову инвеститорима док надлежно министарство не да своје коначно мишљење.  Председник Општине Жагубица Сафет Павловић упознао је одборнике са мишљењем Комисије, која сматра да је приликом спровођења процедуре за издавање грађевинске дозволе за изградњу МХЕ „Крепољин“ дошло до значајних повреда одредби које су утврђене одговарајућом просторно – планском документацијом.

            -Изградњом бране која је померена из само инвеститорима знаних разлога захваћено је заштитно подручје што је недопустиво. Из тог разлога, извештај Комисије са свом документацијом проследићемо надлежном минис  тарству на проверу које ће донети коначну одлуку, а до тада инвеститорима неће бити издата употребна дозвола. Такође, инвеститор је био у обавези да кроз тунел кроз који пролази цевовод изгради саобраћајницу у једном делу и то није испоштовано. За сада Комисија је израдила одговарајући извештај за МХЕ „Крепољин“, док за МХЕ „Козји грб“    извештај није израђен услед недовољног обима достављење документације, али вероватно ћемо донети исту одлуку. Ако су министарства сагласна и дају позитивна мишљења ови објекти ће добити употребну дозволу, у супротном вероватно грађевинска инспекција ће поднети захтев за њихово рушење, закључио је Павловић.

Д.Динић