На седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић одборници су једногласно усвојили завршни рачун буџета Општине за 2017. годину. По консолидованом завршном рачуну за протеклу годину укупно су остварена примања у износу од 495,50 милиона динара, односно 91,71 одсто од планираних примања. Укупно извршени издаци буџета износе 468,07 милиона динара, што чини 87,36 одсто од планираних издатака. То значи да је исказан фискални суфицит, односно вишак прихода у износу од 27,43 милиона динара.

Укупно стање на рачунима у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Жагубица по завршном рачуну последњег дана 2017. године износи 27,745 милиона динара.

У складу са мишљењем Министарства финансија по коме су локалне самоуправе у обавези да изврше ревизију завршног рачуна, ми смо на основу прикупљених понуда као најповољнијег понуђача ангажовали предузеће „Институт за јавне финансије и рачуноводсто“ из Ниша које је решењем министарства добило дозволу за ревизију финансијских извештаја. Они су урадили ревизију на основу које су издали своје мишљење о консолидованом завршном рачуну буџета Општине, казао је Влада Тодоровић, начелник Одељења за финансије и буџет.

Такође, одборници су дали зелено светло на извештај о пословању ЈКП „Белосавац“ за 2017. годину, а у наставку седнице усвојена је измена одлуке о месним заједницама, одлука о именовању повереника и, због подношења оставке, Ивана Миловановић разрешена је дужности доктора медицине за утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе.

Када је реч о питању које се нарочито тиче пољопривредника, припремљености система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ за сезону 2018, речено је да је у Општини Жагубица активирано осам лансирних станица за противграде ракете и то у Милатовцу, Осаници, Лазници, Рибару, Сувом Долу и Крепољину.

Share.

Comments are closed.

Skip to content