2019-11-03T08:38:35+01:00 3. новембра, 2019. 08:38 |

Жагубица: Помоћ у кући за стара и изнемогла лица

Општина Жагубица већ дужи низ година финансира програм „Помоћ у кући за стара и изнемогла лица“. Пружање ове услуге социјалне заштите обезбеђује се на основу Закона о социјалној заштити, Правилника о пружању услуге и Одлуке о социјалној заштити у општини Жагубица. Јавна набавка се расписује на период од годину дана. Услуга се пружа осмочасовно, пет радних дана у недељи.

            Помоћ се обезбеђује за 25 корисника. Ангажују се четири геронто домаћице за стручан рад према стандардима социјалне заштите за пружање услуге „Помоћ у кући“. За њих је обезбеђен превоз до насеља где се пружа услуга корисницима.

Обавеза је да се услуга пружа за кориснике са подручја општине Жагубица, у насељима Жагубица, Лазница, Селиште, Милатовац, Осаница, Вуковац, Рибаре, Јошаница, Изварица, Суви До, Крепољин, Близнак, Крупаја, Сиге и Милановац. Одлуку о корисницима  доноси и сагласност даје Центар за социјални рад општине Жагубица  у складу са индивдуалним потребама.